Søren Pind: Fremtiden kræver dannelse og tværfaglig viden

Fremtiden er usikker, og Danmark står over for store forandringer og udfordringer. Det skal løses med dannelse, etik og tværfaglig viden på de videregående uddannelser, sagde uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), da han forleden slog endnu et slag for at genindføre faget filosofikum

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) slog endnu engang et slag for at genindføre faget filosofikum på landets videregående uddannelser.
Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) slog endnu engang et slag for at genindføre faget filosofikum på landets videregående uddannelser. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Robotterne kommer. Computere kan nu slå verdensmesteren i skak. Og falske nyheder og propaganda griber os i kraven.

Hvordan skal vi reagere på den til tider skræmmende fremtid, som paradoksalt nok er et resultat af fremgang og positiv innovation?

Vi skal se godt indad og grundigt bagud. Stille os på skuldrene af kulturelle mastodonter og styrke fællesskabet, mener uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, der endnu engang løftede dannelsens pegefinger og slog et slag for at indføre faget filosofikum igen som led i de videregående uddannelser.

”Alt er til diskussion i de her år, og vi har brug for at styrke den indre kerne. Det kan et fag som filosofikum tjene til,” sagde Søren Pind med henvisninger til blandt andre Kierkegaard og Grundtvig, da han gæstede Dansk Filosofisk Selskabs årsmøde på Roskilde Universitet.

Årsagen til, at faget, der blev afskaffet i 1971, nu igen bør tages op, skal ifølge ministeren findes i blandt andet den teknologiske udvikling, som ellers risikerer at løbe fra os.

”Vores selvforståelse er blevet udfordret af den teknologiske revolution,” sagde han.

Samtidig understregede han, at han ser sproget som fremtidens magtmiddel – et middel som dog også kan misbruges, som det for eksempel er set med fake news.

Mange spørgsmål om fremtiden står ubesvarede hen, og ministeren understregede, at Danmark går ind i en tid, hvor det er svært at vide, hvilken viden og hvilke kompetencer der bliver brug for. Derfor bliver et af forsknings- og uddannelsesverdenens plusord – tværfaglighed – endnu mere relevant.

”I virkelighedens verden har vi brug for at se ind i en situation, hvor humanister skal forstå naturvidenskaben. Og naturvidenskaberne, teknikerne og ingeniørerne, skal forstå dele af det humanistiske tankesæt,” sagde Søren Pind.

Udover det brede tværfaglige overblik får fremtidens studerende også brug for en styrket bevidsthed om dansk kultur og historie, generel etik og evnen til at tænke kritisk. Vi skal være kreative og fritænkende, tilføjede Søren Pind.

Uddannelses- og forskningsministeren nedsatte i november sidste år en inspirationsgruppe, der fik til opgave at udvikle indholdet og formen på det tænkte filosofikum. Faget skal ifølge gruppens arbejdsbeskrivelse ”udgøre et fælles fundament af dannelse, som understøtter respekt, åbenhed og medansvar for fællesskabet”.

Gruppen forventes at fremlægge sine resultater til maj.

Søren Pind (V) gæstede en paneldebat ved Dansk Filosofisk Selskabs årsmøde på RUC.
Søren Pind (V) gæstede en paneldebat ved Dansk Filosofisk Selskabs årsmøde på RUC. Foto: Eva Lykke Jørgensen/RUC