Må en buddhist dræbe et andet menneske?

"Enhver handling er forbundet med en form for konsekvens", svarer buddhistiske Kim Nguyen

"Hvis man forestiller sig, at man for at redde et andet menneske fra en forbryder kunne "nøjes" med at slå eller såre forbryderen på anden vis, da vil det at foretrække fremfor at dræbe. Her udviser man også medfølelse, selv over for ens fjende", skriver læge og buddhist Kim Nguyen.
"Hvis man forestiller sig, at man for at redde et andet menneske fra en forbryder kunne "nøjes" med at slå eller såre forbryderen på anden vis, da vil det at foretrække fremfor at dræbe. Her udviser man også medfølelse, selv over for ens fjende", skriver læge og buddhist Kim Nguyen.

Spørgsmål:

Kære Kim

I min religionsklasse er vi netop nu i gang med at gennemgå buddhismen. Jeg har dog lidt svært ved at forstå et af kernebegreberne, nemlig "karma". Jeg håber derfor, at du kan hjælpe mig af med min uvidenhed.

Mit spørgsmål lyder: kan en buddhist dræbe et menneske for at redde et andet menneske?

Det kan selvfølgelig godt lade sig gøre i praksis, men vil buddhisten opleve dårlig eller god karma?

Det kan siges, at buddhisten frelser et menneske fra sin lidelse, altså livet. På den anden side kan det siges, at buddhisten frarøver personen muligheden for at opnå en højere erkendelse.

Håber du kan følge mig.

Med venlig hilsen
Jeppe

Svar:

Kære Jeppe

Tak for dit spørgsmål. Jeg kan sagtens forstå, at det er svært at forholde sig til begrebet karma. Du spørger, om en buddhist kan dræbe et menneske for at redde et andet, og om buddhisten herved vil opleve god eller dårlig karma.

En buddhist kan som udgangspunkt gøre hvad som helst. En buddhist er dog samtidig også klar over, at enhver handling er forbundet med en form for konsekvens.

At dræbe eller frarøve en andens liv er en dårlig handling (karma) med negativ konsekvens, uanset motivet. At redde et andet menneskes liv er god karma. Hvad konsekvensen så vil blive, er ikke til at vide, og det afhænger også af, hvilke karma man havde med sig fra tidligere liv.

Det, der også er væsentligt at fokusere på er, hvilken hensigt, der ligger bag handlingen.

I dette tilfælde begås denne (dårlige) handling ud fra en god hensigt, hvorfor en buddhist tror på, at konsekvensen af denne handling ikke vil blive så slem, som hvis hensigten udelukkende var for at berige sig selv. Så selvom hensigten er "god", vil man ikke "slippe for" sin karma som følge af en negativ handling (begå drab).

Hvis man forestiller sig, at man for at redde et andet menneske fra en forbryder kunne "nøjes" med at slå eller såre forbryderen på anden vis, da vil det være at foretrække fremfor at dræbe. Her udviser man også medfølelse, selv over for ens fjende. Og så kan man lade samfundet overtage den videre håndtering af forbryderens kriminelle handlinger.

Så det gælder om at øve sig på at udøve mindst skadende handling, når man står i situationer, hvor man som menneske kommer til at skade. Som buddhist øver man sig hele tiden på at opnå medfølelse for alle væsener og hjælpe andre via sine gode handlinger.

Håber du fik svar på dit spørgsmål.
Ellers er du velkommen til at henvende dig igen.

Med venlig hilsen
Kim Nguyen
Læge og buddhist

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.