Må man slå kvinder i islam?

Dit spørgsmål handler dybest set om sharia. Og det begreb forstås forskelligt rundt om i verden, svarer undervisningsredaktør Søren Korshøj Laursen

Dit spørgsmål er et meget, meget mere komplekst anliggende, end du måske lige forestillede dig, svarer undervisningsredaktør Søren Korshøj Laursen. -
Dit spørgsmål er et meget, meget mere komplekst anliggende, end du måske lige forestillede dig, svarer undervisningsredaktør Søren Korshøj Laursen. - Foto: Foto:

Spørgsmål:

Jeg skal skrive SSO opgave om islam, og kvinder i islam. Jeg håber I kan hjælpe mig med følgende: Islams kvindesyn, herunder især de afstraffelsesmetoder, man har udsat kvinder for gennem historien.

Er det sandt, at der flere steder i Koranen skrives, at mænd har ret til at slå kvinder, hvis de ikke adlyder, og på andre måder straffe kvinder, hvis de gør noget forkert (utroskab, intet bevis på voldtægt, løgn) osv.?
På forhånd tak,

Mia

Svar:

Kære Mia,

Tak for dit spørgsmål til www.religion.dk. Det lyder som et spændende projekt, du her er i gang med. Jeg håber, du er i løbende dialog med din lærer, for jeg har selv vejledt mange elever i lignende opgaver, og jeg vil lige advare mod et par faldgruber.

Det er meget vigtigt, at du i din opgave tilstræber at være så nuanceret som muligt. I det hele taget har du stillet dig selv over for en meget vanskelig opgave med hensyn til at få besvaret dine spørgsmål. Hvis jeg skulle svare, ville jeg sige: "Det afhænger i høj grad af, hvor i verden, man undersøger spørgsmålet. I de mere fundamentalistisk orienterede lande, hvor sekulariseringen endnu ikke har taget fart, vil man..." osv, osv.

Jeg forsøger at understrege vigtigheden, fordi sharia, som du jo dybest set her undersøger, ikke er et begreb, der svæver uafhængigt i luften.

Såfremt man som muslim har den opfattelse, at sharia skal gennemføres i landet som statslov, er man jo netop ikke-sekulariseret muslim, idet man så i hvert fald ikke går ind for en adskillelse mellem stat og kirke, som netop er en af de helt centrale betydninger ved sekulariseringen.

Såfremt man imidlertid IKKE vil advokere for ovenstående synspunkt, vil man sandsynligvis i høj grad være fortaler for en langt mere spirituel forståelse af Islam, som faktisk i den vestlige Verden er den mest fremtrædende. Derfor er dit spørgsmål et meget, meget mere komplekst anliggende, end du måske lige forestillede dig.

Og nu til dine spørgsmål: historiske eksempler på islamiske afstraffelsesmetoder: Lån Politikens bog om Islam. Den har mange gode historiske betragtninger.

Igen må jeg her sige, at jeg ikke vil anbefale dig at lade dette fylde meget. Jeg blev også lidt bange, da jeg i dit spørgsmål læste passagen "herunder især de afstraffelsesmetoder" Du er alt for reduktionistisk, hvis du betragter kvindesynet i Islam ud fra, hvordan kvinderne er blevet afstraffet!

Lån i stedet bogen Danske Verdensreligioner: Islam og læs side 214-240 igennem og se, at bogen her forsøger at redegøre for kvindesynet, men udelukkende i en DANSK kontekst. Afsnittet er krydret med interviews for at variere stoffet.

Koranens mest berømte citat: (4: 34) "Mændene er ansvarlige for kvinderne med det, som Allah har udmærket nogle af dem frem for andre, og med det, som de giver ud af deres ejendom. Derfor er de retfærdige kvinder de lydige (og) de, som vogter over det usete med Allahs hjælp. Men dem, fra hvis side I frygter oprør, skal I formane og lade alene i deres senge og (hvis disse ting ikke hjælper) straffe. Men hvis de adlyder jer, så søg ingen vej (til straf) over dem, thi Allah er ophøjet, stor.

Ordet straffe hedder på adribuhunna og betyder også noget i retning af "slå". Hvis man er mere modernistisk orienteret (har du hørt om Jan Hjärpes religionsmodel? Ellers få fat i den!), vil man naturligvis supplere sin forståelse af dette koran-afsnit med de hadith-eksempler, hvor Muhammed taler negativt om at slå kvinder. Og mange vil tolke ordet "slå" symbolsk. Men det står der mere om i den ovennævnte bog.

Har du overvejet at behandle de muslimske feminister? Det hører vel også til kvindesynet i Islam!

Med venlig hilsen
Søren Korshøj Laursen
Undervisningsredaktør på www.religion.dk

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.