Hvorfor vil vi så gerne forklare ondskaben?

Ondskaben er en del af det, vi oplever og reagerer på. Derfor søger vi også årsagen til ondskabens virkninger, svarer teologiprofessor Kirsten Nielsen

Baggrunden for, at et menneske stiller eksistentielle spørgsmål om det onde eller Den Onde (hvis vi taler ud fra en bibelsk tankegang, hvor ondskaben også omtales i billedet af en person), kan være en intellektuel interesse for at se sammenhæng i tilværelsen, skriver teologiprofessor Kirsten Nielsen. Foto: ,

Spørgsmål om tro og eksistens

Kære brevkasse

Jeg er i gang med en opgave om syndebukken/ondskaben i forskellige religioner. Det ser ud til, at der i dem alle sammen er en eller anden form for ondskab i dem. Én, man kan skyde skylden på, eller en Gud kan frelse en fra.

Har mennesket brug for en syndebuk? Skal vi have noget at forklare ondskaben i verden med?

Venlig hilsen,
Gaia Ingemann

Kirsten Nielsen svar

Kære Gaia Ingemann

Tak for dit spørgsmål. Det er et af dem, man plejer at kalde et godt spørgsmål!

Når du spørger: "Har mennesket brug for en syndebuk. Skal vi have noget at forklare ondskaben i verden med?", så venter du et generelt svar om menneskets behov? Men mennesker har forskellige behov.

Når du selv foreslår, at man bare kan slå sig til tåls med, at sådan er vilkårene, så er det måske et dækkende svar for nogle mennesker, men næppe for så mange, hvis du ser ud i verden.

Når du taler om behov, er du inden for psykologiens område. Så dér skal du have fat i nogle af de store psykologer, hvis du skal gå dybere ind i emnet.

Du nævner, at man ved at finde en syndebuk kan skyde skylden fra sig selv. Hvis du kender René Girards studier i syndebukkemekanismen, kan du også inddrage hans tanker i din opgave. Dine studier viser, at der er rigtig mange mennesker, som gennem tiderne har overvejet, hvor det onde kommer fra.

Baggrunden for, at et menneske stiller spørgsmål om det onde eller Den Onde (hvis vi taler ud fra en bibelsk tankegang, hvor ondskaben også omtales i billedet af en person), kan være en intellektuel interesse for at se sammenhæng i tilværelsen.

Ondskabens realitet er ikke til at komme udenom, men er der en mening med den, ligger der en plan bagved og så videre? Er der en Gud, som kæmper mod en dæmonisk magt? Eller er der kun én Gud, som selv er god, men har givet mennesket så stor en frihed, at det også kan handle ondt? Eller er alt, hvad der sker i denne verden kun et udtryk for menneskelig aktivitet?

Spørgsmålene kan også være en reaktion på en krisesituation. Det kan være ud fra en eksistentiel smerte. Jævnfør eksempelvis Jobs Bog, hvor Job kæmper med spørgsmålet om den uretfærdige lidelse, men ikke blot som et intellektuelt problem, men som hans eget personlige problem. I Jobs Bog lægger forfatteren til bogen ikke skjul på, at både Gud og Satan har ansvar for lidelsen, hvorimod Job selv frikendes.

En anden måde at arbejde med spørgsmålet, "Hvorfor har vi brug for at forklare ondskaben?", ville være at gå til kognitionsforskningen og studierne i den menneskelige hjerne. Og så ville svaret nok lyde noget i denne retning:

Det hører med til den menneskelige hjernes måde at fungere på, at den søger efter årsager til begivenheder. Årsag-virkningssammenhængen er fundamental for vores måde at agere på og orientere os i verden. Ondskaben er en del af det, vi oplever og reagerer på. Derfor søger vi også årsagen til ondskabens virkninger.

Du kunne eventuelt kigge i bogen: Justin L. Barrett (2004):"Why Would Anyone Believe in God?", Walnut Creek: AltaMira Press.

Man kunne også pege på, hvad forskere inden for mange forskellige fag ville sige, hvis man spurgte dem, hvorfor de forsker: Jamen, det drejer sig da om at finde sandheden. Når man ser et fænomen, så vil man også vide mest muligt om det.

Kort og godt: Hvis du vil have meget generelle svar om mennesket som sådan, så gå til psykologerne og kognitionsforskerne.

Hvis du vil have svar på, hvordan bestemte kulturer forholder sig til de store spørgsmål i tilværelsen, så gå til religionsvidenskaben, herunder teologien, hvis det er den kristne måde at tolke tilværelsen på, du er interesseret i.

Venlig hilsen,
Kirsten Nielsen
Teologiprofessor ved Aarhus Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.