Kathrine Lilleør: Det kristne kvindesyn

DEBAT: Var det religionens skyld, at kvinderne blev brændt i middelalderen?

Spørgsmål:

Jeg har et spørgsmål angående det kristne kvindesyn. Hvad er det kristne kvindesyn? Hvad var Jesus` syn på kvinder? Var det på grund af religionen, at kvinderne blev brændt i middelalderen? Jeg vil blive enormt glad, hvis I kunne svare mig på de ovennævnte spørgsmål.

Tak på forhånd.

Nuray

email: cinarlar@teliamail.dk

Svar:

Kære Nuray

Dine spørgsmål hører til dem, der er blevet skrevet kilometervis af bøger om. Her skal jeg nu forsøge mig med et milimeter-svar:

Kristendommen stiller kvinder og mænd, ja alle mennesker uanset køn, alder og race, lige overfor Gud. Jesus havde en for sin samtid helt uacceptabel omgang med kvinder. Han forsøgte at trøste og hjælpe dem, selvom de var udstødte - enten fordi de var ludere, havde været gift mange gange, havde været utro eller de gik med blødende underliv. På hans tid havde mænd og kvinder ikke de samme rettigheder i samfundet, hvilket vi forresten stadig ikke har.

Det, Jesus imidlertid understregede i sin adfærd, er, at uanset hvilken forskel et samfund gør på mænd og kvinder, så kan Gud omgåes hvem som helst, og han bekymrer sig i særdeleshed om dem, der bliver foragtet af andre.

Kvinder verden over bliver lettere end mænd udsat for foragt, og de er derfor at finde blandt dem, som i særlig grad kan regne med Guds udelte opmærksomhed. Den kristne Gud har ikke noget kvindesyn, men ofre for nedværdigende kvindesyn kan finde trøst hos ham.

Som det fremgår af historien, så har det ligeværdige syn på kønnene haft svært ved at slå igennem. Også indenfor kirken. Kirken førte an i processen mod de såkaldte hekse i middelalderen.

Man ville nedkæmpe hedensk overtro, men man troede selv overtroisk på djævlebesættelser og pagter med Fanden, dertil kom en udtalt irritation over, at folk foretræk de kloge koners nedarvede lægeviden - fremfor de lægevidenskabelige mænds universitetsmetoder.

Disse ingredienser samt et par håndfulde almindelig misundelse og sikkert også en knivspids kvindeforskrækkelse rørte man sammen til en hed tændvædske, der antændte bål, hvorpå man brændte den menneskelige harddisk af urteviden, der var nedarvet gennem århundreder. Det var dumt og ledt. At det så oveni købet blev gjort i kristendommens navn, gør det kun endnu værre.

Men præsternes kvindebål lyser gennem historien og minder om, at ingen kan fare frem med Gud på sin side overfor andre, uden det ender i overgreb. Derfor kan man heller ikke tale om et kristent kvindesyn, som man kan slå mændene oven i hovedet med (eller omvendt). Man kan kun tale om et kristent menneskesyn, hvor udgangspunktet er at alle er lige for Gud. - Præster som hekse.

Mange hilsner

Kathrine

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.