Prøv avisen

Flag der vejrer, lut og lagkage og andre vildfarne vendinger

Man skal ikke skure hunden mod hårene. Der er absolut ingen tvivl om dette udsagns korrekthed. Men den korrekte faste vending bygger på det gamle ord for at se, at skue, og handler om, at tingene kan rumme meget mere, end øjet umiddelbart kan se. Foto: AP

De faste sproglige vendinger er ifølge professor Johs. Nørregaard Frandsen med til at forankre det danske sprog socialt og historisk. Men nogle gange gengiver vi dem forkert. Her er fem udbredte og sjove sprogsmuttere

1. Flaget vejrer for vinden

I aviser og andre steder er flag begyndt at vejre i stedet for vaje for vinden, konstaterer Johs. Nørregaard Frandsen i bogen "Kovendinger - Liv i sproget". At vejre betyder ellers at lugte noget.

For eksempel kan man vejre morgenluft, men det er normalt ikke noget, flag giver sig af med. Professoren i kultur- og bevidsthedshistorie har endda set en artikel i et dansk dagblad, hvor misforståelsen gik den anden vej, idet der om en person stod, at han havde "tungtvajende" grunde til et eller andet.

2. Livet er ikke lut og lagkage

På hjemmesiden sproget.dk, som Dansk Sprognævn bestyrer, findes en række eksempler på vildfarne vendinger, som danskerne har kunnet sende ind under overskriften "Smid en smutter". Et af eksemplerne herfra er det ovenstående, hvor det lidt gammeldags "lutter" er blevet erstattet af et mindst lige så gammeldags - men helt fejlanbragt - strengeinstrument. 

3. Man skal ikke skure hunden mod hårene

Der er absolut ingen tvivl om dette udsagns korrekthed. Enhver hundeejer vil kunne bekræfte, at deres kæledyr bryder sig meget lidt om at blive skuret, og at det ikke bliver bedre af, at det foregår mod hårene. Men den faste vending bygger på det gamle ord for at se, at skue, og handler om, at tingene kan rumme meget mere, end øjet umiddelbart kan se.

Den korrekte vending lyder: "Man skal ikke skue hunden på hårene". 

4. Skindet bedrager

Her kunne man tro, at vi går direkte fra hundes hår til et eller andet dyrs skind. Men den korrekte vending hedder "skinnet bedrager". Det handler tilsvarende om, at det ydre kan narre, og at alt, der glimter, ikke nødvendigvis er guld.

5. Forsvunden er nu al vor nød

Julen nærmer sig, og når Grundtvigs uopslidelige salme "Et barn er født i Betlehem" snart vil blive sunget til juletræsfester over det ganske land, vil de syngende ifølge Johs. Nørregaard Frandsen dele sig i to lige store grupper. Dem, der synger det korrekte, men gammeldags ord forvunden, som betyder overvundet. Og dem, der tror, de skal synge et mere velkendt ord med en lidt anden betydning.