Prøv avisen

83 ud af 100 danskere med i folkekirken

Medlemstallet i folkekirken falder støt.

Der er store regionale og bymæssige forskelle, men på landsplan er 83 procent af befolkningen medlemmer af folkekirken

Tilslutningen til folkekirken er faldet svagt over de senere år, og Danmarks-kortet dækker over store forskelle. Den 1. januar 2005 var 4.498.703 af Danmarks 5.411.405 indbyggere medlemmer af folkekirken. Det vil sige, at 83 ud af 100 danskere er medlemmer er tilknyttet kirken. Tre år tidligere - 1. januar 2002 - var over 84 ud af 100 danskere parate til at betale deres kirkeskat.

Det viser den kirke-statistik, som Kirkeministeriet har fået udarbejdet. Se nærmere på http://www.stift.dk/index.php?mod=stift&func=kstatdk

Kirkestatistikken er baseret på oplysninger fra Det Centrale Personregister CPR samt på oplysninger fra Den Ny Kirkebog (DNK).
Der er store regionale og bymæssige forskelle. København ligger i bund: Kun 69 ud af hver 100 Københavner er medlem af Folkekirken. Ribe ligger langt over lands-gennemsnittet: 90 ud af 100 borgere i Ribe er tilknyttet folkekirken. De store byer hælder til den svage side, men eksempelvis Danmarks femte største by, Aalborg ligger højt med en tilslutning på over 89 procent.