Prøv avisen

Den græsk-ortodokse kirke i USA i vækst

Den græsk-ortodokse kirke i USA oplever i disse år en markant tilstrømning af nye troende

Mange tiltrækkes i disse år af den græsk-ortodokse kirkes rødder i den tidligste kristendom og dens vægt på traditionen

Den græsk-ortodokse kirke i USA er inde i en vækstperiode, fremgik det på kirkens lægmandskongres for nylig i Nashville. Her mødtes omkring 2000 repræsentanter for kirkens ærkestift, der omfatter hele USA. Kongressen mødes hvert andet år.

På kongressen blev det fremhævet, at ægteskaber på tværs af kirkelige skel som for eksempel ikke-kristne, der vender sig til kristendommen, bidrager til væksten. Den seneste olympiade i Athen har sat fokus på Grækenland, både historisk og kulturelt, og derved bidraget til tilgangen.

Det græsk-ortodokse ærkestift tæller 540 menigheder med 800 præster, og omkring 1,5 millioner troende. Tilvæksten i de senere år omfatter især yngre mennesker, og mange tiltrækkes især af kirkens rødder i den tidligste kristendom og dens vægt på traditionen.

Ærkebiskop Demetrius fremhævede på kongressen den voksende tilgang, der har betydet en vækst på 12 procent hvert år i det sidste tiår. Kirken etablerede sig i USA i begyndelsen af det 20. århundrede, hvor mange grækere kom til landet.