Prøv avisen

Folkekirken i front med IT

Kirkeministeriets hjemmeside, www.km.dk.

Folkekirken er i front med hensyn til IT-udvikling. Der er tale om kvantespring mellem nu og for få år siden, siger formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Ejvind Sørensen, til Kristendom.dk

Folkekirken er inde i en rivende IT-udvikling, fremgår det af rapporten "IT-strategi 2005" fra Kirkeministeriet. Formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Ejvind Sørensen er enig.

- Vi taler om et kvantespring for folkekirken. Vi har de seneste fem år været inde i en fantastisk IT-udvikling, og det fortsætter de kommende år. Præsterne, kirkens ansatte og menighedsrådsmedlemmerne har taget IT-udviklingen til sig - og det gavner kirkens muligheder for at være synlige og vise de mange initiativer, der kommer fra folkekirkens side, siger han.

Ejvind Sørensen peger blandt andet på, at der arbejdes meget med kirkelige hjemmesider.

- Der lægges mange kræfter i at gøre dem top-professionelle - og i øvrigt bør man huske på, at al kommunikation mellem Kirkeministeriet og menighedsrådene fra 2007 foregår via computer, siger han.

Den elektroniske kirkebog registrerer alle kirkelige handlinger: Dåb, konfirmation, død osv.

- Den er stort set gennemført 100 procent og virker fortrinligt, siger Ejvind Sørensen, der også nævner en anden landvinding inden for Kirkens IT-udvikling: Menighedsrådets IT-skrivebord.
Et IT-redskab for medlemmer af menighedsrådene, der styrker kommunikation og tilgængelighed til viden om regler, love og forordninger.

- Det er en fantastisk platform for udveksling af viden, siger Ejvind Sørensen.

For nylig blev it-skrivebordet, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd, nomineret til Digitaliseringsprisen 2006 i kategorien "God digital ledelse". Menighedsrådets it-skrivebord fik blandt andet ros for den funktion, at hver gang en borger skriver en mail til menighedsrådet, får samtlige menighedsrådsmedlemmer mailen.

Kirkeministeriet er et vigtigt omdrejningspunkt med hensyn til IT-udviklingen. Blandt andet Kirkeministeriets IT-kontor, der har ansvar for det såkaldte Kirkenettet.

Kirkenettet omfatter 3.000 pc-arbejdspladser, der er opstillet i kirkekontorer, præstekontorer, folkekirkens uddannelsesinstitutioner og desuden i de administrative funktioner i stifterne og provstierne plus Kirkeministeriet.

Kirkeministeriets rapport danner grundlag for en fælles IT-strategi for Kirkeministeriet og folkekirken. I styregruppen for det videre forløb står repræsentanter for biskopperne, provsterne, præsterne, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet.

Rapporten nævner flere hjemmesider, der er tæt forbundet med Kirkeministeriet. www.km.dk er ministeriets hjemmeside, hvor denne rapport også han læses i sin helhed. Her findes informationer om organisation, ressortområde, pressemeddelelser og publikationer. Den giver også adgang til en særlig brugerportal: "Folkekirken gennem livet".

www.kirketinget.dk er ministerens debatside om kirken og kirkelige forhold. Debatsiden blev åbnet 1. september 2004 af Tove Fergo, og der har været op til 200 daglige besøgende.

www.sogn.dk og www.provsti.dk er informationssider om hver af de 2.219 sogne og kirkedistrikter og 111 provstier. Her er et væld af oplysninger om menighedsråd og præster. Der er også oplysninger om pastorat, provsti, kommune og amt, som sognet ligger i. Her kan man også få oplyst den aktuelle kirke-skatteprocent, antal indbyggere og medlemmer af folkekirken.