Prøv avisen

Kirkeministeriet er næstmindst på 2006 finansloven

Mønter

Hver gang kirkeministeren lægger en krone ud til Folkekirken på statens vegne - ja så bruger socialministeren ikke mindre end 181 kroner til sociale formål.

Kirkeministeriet er budgetmæssigt det næstmindste ministerium på finansloven. Kun statsministeriet koster mindre. Staten budgetterer med at bruge knap 615 millioner kroner på Folkekirken på næste års 2006-Finanslov. En stigning på 15 procent i forhold til 2005.

De helt store sværdvægtere på statens husholds-budget er Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Socialministeriet er langt det tungeste ministerium med et budget på over 111 milliarder kroner.

Folkekirkens samlede budget er dog væsentligt større end de 615 millioner kroner, der kun dækker over statens tilskud. Tilskuddet betales af alle skatteydere via statsskatten.

Finansloven - eller statskassen betaler blandt andet:

  • 40 procent af lønnen til præsterne
  • Løn til biskopper
  • Pension til præster og biskopper
  • Tilskud til kirkerestaureringer