Prøv avisen

Luthersk tilbagegang i USA

Den evangelisk-lutherske kirke i USA, ELCA, oplever for tiden et fald i antallet af medlemmer. Her Ascension Lutheran Church, Riverside, Illinois.

Den evangelisk-lutherske kirke i USA oplever et fald i medlemmer samtidig med en stigning i indtægter

Den evangelisk-lutherske kirke i USA, som har rødder i den indvandring af skandinaver og tyskere, der fandt sted i 1800-tallet, melder om tilbagegang. Sidste år faldt medlems-tallet med 1,6 procent til 4.850.000 medlemmer.

Kirkens ledelse registrerer tilbagegangen dels på en gennemgang af samtlige menighe-der med henblik på en opdatering af medlemskabslisterne, dels på en mindre tilgang af nye medlemmer.

Over de sidste 15 år er medlemstallet faldet med 330.000 medlemmer, hvoraf halvdelen af tilbagegangen er registreret inden for de sidste 5 år. Dermed følger den evangelisk-lutherske kirke den udvikling, som alle de historiske protestantiske kirkesamfund i USA har undergået.

Årsopgørelsen viser ligeledes, at kirkens indtægter sidste år steg med 3 procent, det vil sige en stigning på 76 millioner dollars til 2,7 milliard dollars. Stigningen skyldtes dels menighedernes bidrag dels afkastet fra investerede midler.