Prøv avisen
Stormoskéer i Danmark

Islamisk Trossamfund: Kritikken af os er blevet skinger

Man skal ikke gøre os til løftestang for noget, en engelsk imam har sagt, siger talsmand for Islamisk Trossamfund Imran Shah. I denne uge kom det muslimske trossamfund i modvind for at rejse erstatningskrav mod flere politikere, debattører og medier

Unikt indblik i livet bag moskéens mure

I et halvt år har 11 brugere af stormoskéen i København dokumenteret deres liv i moskéen med et kamera. Billederne udstilles nu for at give et anderledes indblik i en hverdag, få kender til

Religionsanalysen

Ny moske på Dortheavej møder politisk modstand

Religionsfriheden er en grundlæggende rettighed, som skal begrænse, hvordan folketingets flertal kan lovgive, og hvordan ministrene kan udøve deres magt, mener lektor Sune Lægaard

Religionsanalysen

Er moskeer religiøse eller politiske?

Selv om der foregår ting i moskeer, der ikke har med religion at gøre, så betyder det jo ikke, at der ikke også foregår noget religiøst, skriver lektor og ph.d. Sune Lægaard i forbindelse med debatten om lukningen af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Debat om omstridt aarhusiansk moské blusser op igen

Justitsministeren er i dag indkaldt til en hasteforespørgselsdebat om den omdiskuterede Grimhøj-moské i Aarhus. Debatten får dog næppe noget konkret resultat og ligner mest af alt en symbolmarkering efter Charlie Hebdo-attentatet, vurderer politisk analytiker

Kommentaren

Danske muslimer bør tage afstand til Islamisk Stat

Moskeerne i Danmark bør på det kraftigste fordømme Islamisk Stat (IS) og tage utvetydigt afstand fra drab på uskyldige civile i islams navn, skriver lektor og muslim Saliha Marie Fetteh

Første store indsamling til dansk moské

Islamisk Trossamfund forsøger som den første muslimske organisation at rejse penge til moskébyggeri blandt danske muslimer

Ny moské vil fremme religiøs tolerance

”Verden er som en lille landsby, og religioner skal udøves side om side,” var budskabet fra Qatars minister for religiøse anliggender, da Danmarks første store moské åbnede i går

Danmarks første stormoské åbner i juni

Både danske politikere og fremtrædende udenlandske muslimer bliver inviteret til åbningen af 6700 kvadratmeter stort moskébyggeri i Københavns nordvestkvarter. Byggeriet er støttet med 150 millioner kroner af Qatar

Datoen er sat: Danmarks første store moské åbner til sommer

Både danske politikere og fremtrædende udenlandske muslimer bliver inviteret til åbningen af 6700 kvadratmeter stort moskébyggeri i Københavns nordvestkvarter, der er støttet med 150 millioner kroner af Qatar

Indvandrerpræst: Præster, der kæmper for islam, er på vildspor

De 26 præster og gejstlige, der føler sig kaldet til at tale muslimernes sag i Haderslev, burde i stedet føle sig kaldet til at forkynde evangeliet uden politisk korrekthed, skriver indvandrerpræst Massoud Fouroozandeh

Dokumentation: Åbent brev fra kirkefolk til kommune om moské

26 præster, domprovsten og biskoppen i Haderslev har rettet appel til byrådet om at omstøde afslaget om moske i Haderslev. Læs brevet her

Beskæmmede kirkefolk opfordrer byråd til at tillade moské

26 personer tilknyttet folkekirken, heriblandt biskop og domprovst, vil have byrådet i Haderslev til at godkende moské med kuppel og minaret. Helt misforstået og useriøst, mener kommunalpolitikere

Pengemangel sætter mosképrojekter i stå

Danmarks første shiamoské åbner i løbet af et år. Til gengæld ligger planer om fire andre store moskéer stille, fordi det ikke er muligt at finde sponsorer

Pengemangel forsinker shia-stormoské

I løbet af et år åbner Danmarks første shiamuslimske stormoské med plads til 1500 mennesker. Opførelsen af det omdiskuterede projekt har foreløbig varet to år. Det har nemlig været svært at skaffe penge til byggeriet

Kampen om koranskolen. Et eksempel fra Senegal

I muslimske lande fra Vestafrika til Indonesien er koranskolerne den mest udbredte skoleform. Til trods for den geografiske spredning er målet det samme for koranskoler overalt i den muslimske verden: at forme den gode muslim. Statslige skoler efter vestlig model ses som en trussel mod traditionelle islamiske værdier

Udvalg under Danske Kirkers Råd støttede stormoské

Anders Gadegaard, formand for Danske Kirkers Råd, fastholder, at han kun som privatperson støtter en dansk stormoské. Men i 2012 støttede en gruppe med Gadegaard under Danske Kirkers Råd stormoské-idéen. Peter Götz, næstformand i rådet, afviser, at Danske Kirkers Råd støtter en dansk stormoské

Kritik: Gadegaards synspunkter er besynderlige

Hvis Anders Gadegaard havde læst mit indlæg grundigere, ville han have bemærket, at det paradoksale tankeeksperiment en kristen stormoské? alene findes i overskriften, skriver Poul Sebbelov

Mest læste

Jobmarked

Se flere jobopslag

Læserklub