Sundhedsetik

Indholdsfortegnelse

Introduktion

Før eller siden går vi alle til lægen. Med os følger sygdomme, der kan stille store krav til lægers dømmekraft.

Men hvad er lægernes holdning til centrale etiske spørgsmål?

Det kan du finde ud af her i serien, hvor vi præsenterer Danmarks måske største undersøgelse af læge-etik. For kun ved at tage snakken kan vi sammen blive klogere på, hvordan vi kommer udfordringerne i møde.

 

1. Etik i sundhedsvæsenet


Vi skal en tur rundt på røntgenklinikken i Glostrup.
Historierne handler om lægers beskrivelser af ...

Læger savner prioritering i sundhedsvæsenet

Politisk populisme har overtaget prioriteringer i sundhedsvæsenet, mener flertal af læger i undersøgelse. Sundhedsøkonom efterlyser politisk mod


Hver tredje læge er blevet opfordret til at yde aktiv dødshjælp

Forespørgsler om aktiv dødshjælp bunder ofte i, at de pårørende er frustrerede over patientens lidelser, siger flere læger i undersøgelse


Læger vil have prioriteringer frem i lyset

Der skal prioriteres åbent, systematisk og gerne i regi af et prioriteringsinstitut for sundhedsvæsenet, siger flertallet af danske læger. Sundhedsordførere afviser, at politikerne mangler mod, men bakker op om forandringer


Læger: Aktiv dødshjælp vil lægge et unødigt pres på de svageste patienter

Indførelse af aktiv dødshjælp er en glidebane, og erfaringerne med dødshjælp til børn og psykisk syge i Holland skræmmer, siger flere danske læger


Læger: Alle bør som udgangspunkt være organdonorer

Et flertal af adspurgte læger mener, at danskerne automatisk skal være tilmeldt Donorregistret med mulighed for at melde sig ud. Det vil gøre samtalen med pårørende lettere, siger to intensivlæger. Men andre peger på, at andre indsatser har dokumenteret bedre effekt


Tegning: Rasmus

Læger: Bedre adgang til lindring vil mindske behovet for aktiv dødshjælp

Et stort flertal af danske læger mener, at mere information om muligheder for lindring af alle typer lidelse vil mindske ønsket om aktiv dødshjælp i befolkningen. Men tilbuddene er så mangelfuldt udbygget, at danskerne med rette frygter den sidste tid, siger eksperter


Ny teknologi kan sikre os sundhed til vi dør

Teknologisk revolution inden for human genetik gør det i fremtiden muligt at undgå sygdomme, selvom vi er gamle. Umiddelbart ønskværdigt, men med en række etiske dilemmaer som følge, mener ekspert


Det er i dag tilfældigt, om en abort bliver brændt som affald eller begravet på en kirkegård. Begge dele ...

Må læger og sygeplejersker sige nej til at medvirke ved abort?

Amerikanske læger og sygeplejersker skal kunne nægte at medvirke ved aborter. Den ret har danske læger haft siden 1989. Men skal de fortsat have det?


Læge om aktiv dødshjælp: Du bestemmer selv, for ingen andre har ret over din krop

Det handler ikke om en autopilot-beslutning. Det handler om at respektere det enkelte menneske, dets liv og dets afslutning, skriver læge Ayhan Al Kole


Asta Nielsen er til Ct-scanning på Thisted

Behandling af døende fortsætter for længe

Formanden for Det Etiske Råd og flere læger siger, at sundhedssystemet nogle gange behandler dødeligt syge så lang tid, at det giver dårlige livsafslutninger. Vi skal blive bedre til at sige stop, lyder det


Læger, der opfatter sig selv som troende, er betydeligt mere skeptiske over for spørgsmålet om aktiv ...

Ikke-troende læger er hurtigst til at give dødshjælp

Religion har stor indflydelse på, hvorvidt læger vil deltage i livsafsluttende behandlinger. Mine patienter skal vide, at jeg er på livets side, fastslår kristen læge


Læger bryder loven og hjælper syge danskere med at dø

Et netværk af danske læger yder aktiv dødshjælp til syge patienter, selv om det er ulovligt og strafbart


bæltefixering,

Læge: Debatten om tvang i psykiatrien er unuanceret

Bæltefiksering og tvangsmedicinering er ikke det mest uetiske i dansk psykiatri, mener psykiatrisk overlæge. Det ulykkelige er, at patienterne skal vente i måneder på at få den rigtige behandling


Læge: Man skal vide, at patienten ikke får noget ud af livet. Der er jo ingen fortrydelsesret

Endnu en læge fra netværket af Læger for Aktiv Dødshjælp ønsker nu at bidrage til debatten. Den kvindelige læge fortæller, at hun ikke har kendt til, at talsmanden for netværket, tidligere læge Svend Lings, har hjulpet personer til at dø, og hun tager afstand fra det, hun kalder hans selvtægt


Må læger arbejde for medicinalindustrien?

Læger, der rådgiver om medicin, har sommetider økonomisk tilknytning til firmaerne bag medikamenterne. Det sår tvivl om troværdigheden, mener flere


2. Flere artikler