Sundhedsetik

1. Etik og sundhed
Specialhistorie

Skal man vælge moderen eller barnet, når en gravid har kræft?

For Signe Sunding, Sofie Simon og Charlotte Bredmose Vang blev graviditeten et spørgsmål om liv eller død. Alle fik konstateret kræft, og når lægerne både skal redde moderen og barnet, rejser det svære etiske dilemmaer

Må læger arbejde for medicinalindustrien?

Læger, der rådgiver om medicin, har sommetider økonomisk tilknytning til firmaerne bag medikamenterne. Det sår tvivl om troværdigheden, mener flere

Må man tvinge gravide misbrugere i behandling?

Ministers ønske om mulig tvangsbehandling af gravide med forbrug af alkohol eller stoffer kan føre til flere, ikke færre børn med skader, mener overlæger. Socialminister Mai Mercado (K) fastholder, at tvang bør være en mulighed

Hvornår skal behandlingen af døende stoppe?

Vi har i dag medicin og teknologi, der gør det muligt at holde liv i gamle eller syge mennesker i længere tid. Men der er en risiko for, at man glemmer at se mennesket i iveren efter at holde døden fra døren

Er Magnus for syg til at blive forsøgt reddet?

Magnus på 16 år er Danmarks ældste patient med SMA I, en aggressiv form for muskelsvind. For første gang er der kommet et lægemiddel, men er Magnus for syg til behandling?

Klassiker

Må man selv bestemme, hvornår man vil dø?

Vor tids største etiske dilemma handler om retten til at få hjælp til at dø. Læs eller genlæs Kristeligt Dagblads artikler om patienter, der ønsker aktiv dødshjælp, deres pårørende og de læger, der behandler dem

2. Det danske sundhedsvæsen
Sundhed

Læger: Her er sundhedsvæsenets største udfordringer

Danmark har et fantastisk sundhedsvæsen til prisen – endnu, lyder det fra læger. Men lægerne er ikke mindst bekymrede for usaglig, politisk indblanding, svarer mange i undersøgelse

Virkelighedens væsen

Er det danske sundhedsvæsen virkelig blandt de bedste?

Gennem et langt sygdomsforløb mødte sprogforsker Jørn Lund et fortravlet dansk sundhedsvæsen, der forsømmer sine patienter. I en personlig kronik i Politiken beskrev han for nylig den skuffelse, han følte. Og hans oplevelser er langt fra ualmindelige, mener tre fagfolk

3. Sundhedssystemet indefra

Forfatter og læge: Vi er ved at tabe patienterne på gulvet

Læger er ikke mennesker uden moral og evner til at foretage etisk forsvarlige valg i deres job. Men for mange glemmer i specialiseringens og produktivitetens navn, at de skal passe på patienterne og ikke sundhedsvæsenet. Det mener den bogaktuelle læge og professor Morten Sodemann

Sygeplejersker: Menneskesynet er under pres i sundhedsvæsenet

Vores erfaring er, at det er problematisk, når dokumentation er blevet så omfattende, at den er blevet målet i stedet for et middel. Der er etableret en ny sandhed, som har flyttet fokus fra patienten og hen til tasterne, skriver sygeplejersker

4. Fremtidige udfordringer
Prioritering i sundhedsvæsenet
Interview

Hvad og hvem skal sundhedsvæsenet prioritere?

Den største udfordring for sundhedsvæsenet er mangel på ressourcer, mener læge og sundhedsdebattør Torben Mogensen. Men der vil aldrig komme nok midler, og tiden er derfor inde til at turde stille de svære etiske prioriteringsspørgsmål

Læger: Vi bruger for mange kræfter på udsigtsløs behandling

Et stort flertal af læger mener, at man i sundhedsvæsenet bruger for mange ressourcer på behandling med ringe effekt for patientens livskvalitet eller overlevelse. Der skal bruges kræfter på grundig samtale om livsvalg, siger overlæge

Kanten

Valg og fravalg i sundhedsvæsenet er ubarmhjertige, men nødvendige

At snakke om valg og fravalg i sundhedsvæsenet er ubarmhjertigt. At begynde en mere åben prioritering er dog en nødvendighed for, at vi kan forholde os til, om en pose penge er bedst brugt på et enkelt menneske med en alvorlig, kronisk lidelse – eller på en gruppe mennesker, skriver formand for Dansk Psykologforening

En aldrende befolkning

Længere liv rejser nye etiske dilemmaer

Ny forskning giver indblik i, hvad vi i en velfærdsstat forstår ved et leveværdigt liv. Det er vigtig viden i en tid, hvor flere lever længere, mener forskerne bag

Danskerne lever længere, men sakker efter naboerne

Imens regeringen barsler med stort sundhedsudspil, viser nye tal, at Danmark sakker efter sine nabolande i forhold til forventet levetid. Eksperter efterlyser politisk handling, især i forhold til danskernes alkohol- og tobaksforbrug

De svageste ældre er en af fremtidens helt store udfordringer for Europa

Danmark er et af de lande, der bruger allerflest penge på ældre, viser en ny europæisk undersøgelse. Men der er også brug for at investere i ældre, for dem bliver der flere af i hele Europa. Særligt de svage ældre er en europæisk udfordring

Flere svækkede gamle udfordrer drømmen om det sunde ældreliv

I 2030 vil der være en million danskere over 70 år. Selvom stadig flere ældre bevarer et godt helbred, betyder udviklingen også, at der bliver flere, som ikke kan klare sig selv. Spørgsmålet er, hvordan samfundet og familierne kan sikre de svageste gamle et værdigt liv

Bør vi bremse vores aldring (bare fordi vi snart kan)?

En fremtid, hvor et væsentligt længere liv bliver normen, er forbavsende tæt på, spår forfattere bag en ny bog. Men med bekæmpelsen af aldring følger blandt andet risikoen for kedsomhed, sløseri og meningsløshed, siger lektor i kropslige forbedringsteknologier

Ulighed i sundhedsvæsenet

Social ulighed præger ældres helbred

Det er især mænd, enlige og danskere med lav indkomst, der får hjemmehjælp og kommer på hospitalet, viser undersøgelse foretaget blandt en million ældre danskere. Kommunale besparelser rammer derfor også hårdest blandt de dårligst stillede, advarer Ældre Sagen

Kronik

Forskere om inddragelse af patienter: Hvis vi ikke passer på, får vi mere ulighed i sundhed

I sundhedsvæsenet hører vi ofte, at brugerne skal inddrages. Men vi bør reflektere over, hvordan vi inddrager, for vi risikerer at skabe et a- og et b-hold, hvor de stærkeste patienter og pårørende får bedre adgang til behandling og pleje, mener dagens kronikører

Alternative behandlingsformer
Serie: Sandheden til forhandling

Sundhedsmyter på nettet sår tvivl om lægers autoritet

Intet sted trives de alternative sandheder bedre end på sundhedsområdet. De sociale medier flyder over med tvivlsomme kostråd og kure, og vi lytter ikke på samme måde til sundhedseksperterne som tidligere, lyder det

Inddragelse af pårørende
Kronik

Pårørende er ikke bare en ressource, man kan trække på

Flere kommuner ansætter pårørendevejledere. Det kan være en god idé, men pårørende omtales fejlagtigt som ressourcestærke voksne, der skal udføre den manglende pleje efter sygdom, mener dagens kronikør

Bent mistede sin hustru til demens: Hjælp til selvhjælp fører til mangelfuld pleje

Bent Maack mistede for et halvt år siden sin hustru, der døde efter otte år med Alzheimers sygdom. Han mener, at ældreplejens princip om hjælp til selvhjælp førte til uværdige situationer, når hustruen ikke fik hjælp til at spise. Hjælp til mennesker med demens udgør et dilemma, fordi de demensramte ikke selv kan udtrykke sig, påpeger filosof

Debat

30 organisationer: Der er stærkt behov for bedre støtte til pårørende

Der er behov for, at Danmark etablerer et videnscenter for pårørende, så fagfolk kan samarbejde bedre med pårørende, og arbejdet med pårørende bør forankres i en national strategi, skriver store organisationer i fælles opråb

Livstilssygdomme

Hvor meget skal staten blande sig i borgernes trivsel?

Med tiden er der fra statens side kommet en mere udbredt regulering af borgernes sundhed. Det kan hjælpe med at reducere uligheden i, hvor sundt vi lever, men indskrænker samtidig den personlige frihed hos den enkelte

Interview

Forsker: Sundhed i dag er en uopnåelig tilstand

Begrebet sundhed er så bredt, at det er umuligt at indhegne, men vi bruger det gerne som identitetsmarkør og til at hævde os over for andre, siger forfatter til bog om netop sundhed

Forældre smitter børn med deres sundhedsmani

Lad være med at give udtryk for utilfredsheden over din krop eller manglende træning, når du er sammen med dine børn, lyder det fra eksperter. For børn kopierer deres forældre, og et negativt kropsbillede smitter hurtigt af på børnene

Sygdomsprognoser

Vil du vide, hvilke sygdomme dine gener gemmer på?

Danske læger har pligt til at oplyse om risiko ved genetisk betingede sygdomme, også selvom patienten har frabedt sig informationen. Etisk problematisk, siger medlem af Det Etiske Råd

Sygdomsprognoser kan skabe frygt

Risikoprognoser, der fortæller om sandsynligheden for at få visse alvorlige sygdomme, bliver stadigt mere udbredte i sundhedssystemet, men ikke alle patienter kan klare informationen

5. Debat
6. Flere artikler

Styrelse blåstempler rituel omskæring

Omskæring af drengebørn er generelt et ufarligt indgreb med få komplikationer, konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed i et længe ventet notat. Notatet indgår, når Folketinget senere i år skal behandle et borgerforslag om en mindstealder på 18 år for religiøs funderet omskæring

Kronik

Du var fødselshjælper til mit nye liv

Som neurokirurg har du rørt ved min hjerne. Men som medmenneske har du også rørt mit hjerte. Det skriver Lea Schøler Christensen om et menneske, der reddede hendes liv, da hun lå dybt bevidstløs på hospitalet, og livet var tæt på at rinde ud

Boguddrag

Professor i etik: Der er behov for en ny og mindre striks dopingpolitik

Når alkoholiserede bueskytter, cykelryttere på EPO, synkronsvømmere berusede af glimmer og hash og travheste på Viagra overtræder dopingreglerne, er det som udgangspunkt moralsk forkert, men reglerne er ikke hugget i sten, mener etikprofessor, som i ny bog argumenterer for en ny og mindre restriktiv dopingpolitik. Læs et uddrag

Se flere