Muslim: Niqab er ikke ligefrem et modefænomen i Danmark

Jeg mener, at vi sagen om et eventuelt burkaforbud er tilbøjelige til at bruge tid og kræfter på at diskutere et problem, der reelt ikke eksisterer i Danmark, hvor kun omkring 10-12 kvinder bærer niqab og ingen bærer burka, skriver ekstern lektor og muslim Saliha Marie Fetteh

"Kvinder iklædt niqab må naturligvis tage konsekvensen af deres tøjvalg. De har for eksempel så godt som ingen mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet," mener ekstern lektor og muslim Saliha Marie Fetteh.
"Kvinder iklædt niqab må naturligvis tage konsekvensen af deres tøjvalg. De har for eksempel så godt som ingen mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet," mener ekstern lektor og muslim Saliha Marie Fetteh. Foto: Kirstine Mengel

Så blussede debatten omkring brugen af niqab (fejlagtigt kaldet for burka) i Danmark atter op. Årsagen til dette er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol anerkendelse af Frankrigs forbud mod, at kvinder bærer niqab i det offentlige rum. Overtræder man som kvinde den lov i Frankrig, kan man ikke bare idømmes en bøde på ca. 1100 kroner, men risikerer også at blive sendt på kursus i franske værdier.

LÆS OGSÅBurka-debatten blusser op i Europa

Lad mig indledende slå fast at jeg ikke bryder mig om, at kvinder her i Danmark eller andre steder i verden iklæder sig hverken burka eller niqab. Men hvor er vi på vej hen, hvis vi i Danmark på lige fod med lande som Saudi-Arabien og Iran lovgiver omkring kvinders påklædning i det offentlige rum? Kvinder i Danmark skulle gerne kunne gå frit på gaden iklædt shorts, lårkort eller niqab, hvis de ønsker dette. Alt andet er et indgreb i kvindernes personlige frihed, hvad enten vi bryder os om deres påklædning eller ej!

Niqab er ikke automatisk udtryk for undertrykkelse
Desuden mener jeg, at vi i denne sag er tilbøjelige til at bruge tid og kræfter på at diskutere et problem, der reelt ikke eksisterer i Danmark, hvor kun omkring 10-12 kvinder bærer niqab. Dette viser, at brugen af niqab ikke ligefrem er et modefænomen blandt muslimske kvinder i Danmark, hvilket er forståligt nok, da de har travlt med at uddanne sig for efterfølgende at tilkæmpe sig en plads på arbejdsmarkedet.

Fortalere for et forbud mener, at niqaben ikke bare indikerer kvindeundertrykkelse, men også at niqabklædte kvinder signalerer, at de tager afstand fra det danske samfund og dets værdier. Dette kan der naturligvis være noget om, men på den anden side behøver man ikke at iklæde sig niqab for at lægge afstand til det danske samfund.

Og hvad angår danske værdier, så er den personlige frihed vel netop en af vores kæpheste, når vi taler danskhed og demokrati? Ej heller kan vi per automatik anvende niqaben som symbol på kvindeundertrykkelse, hvis kvinderne, der oftest er etniske danskere, selv har valgt at tage den på.

LÆS OGSÅ: Domstol blåstempler kontroversielt fransk burkaforbud

Når det så er sagt, så må kvinder iklædt niqab naturligvis tage konsekvensen af deres tøjvalg. De har for eksempel så godt som ingen mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet, der kræver interaktion og kommunikation mellem mennesker, og derfor også at man kan se hinandens ansigter.
Derfor står de niqabklædte kvinder i realiteten ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, og bør derfor ikke kunne gøre krav på økonomiske ydelser.

Hvad angår kvindelige studerende og kursister iklædt niqab på landets uddannelsesinstitutioner, så skal det under ingen omstændigheder tillades, at de kan gå til eksamen iklædt niqab. Spørgsmålet er, om det også skal forbydes, at kvinderne bærer niqab i undervisningslokalet, da det er problematisk, at man som underviser ikke kan se den studerendes ansigtsmimik, når man kommunikerer med hende.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg pointere, at graden af en muslimsk kvindes religiøsitet ikke hviler på, om hun bærer niqab eller ej, men også på troen i hendes hjerte, hendes intellekt, moral, barmhjertighed, samvittighed samt hendes relation til andre mennesker. En relation hun ikke får, hvis hun isolerer sig eller hvis omgivelserne på grund af hendes påklædning er bange for hende…

Saliha Marie Fetteh er ekstern lektor i arabisk sprogfærdighed og muslim.