"Lad børn lære menneskerettighederne før salmerne"

Religionsundervisning bør vente til udskolingen. Børn har ikke forudsætninger for at blive objektivt undervist i religion, skriver Anders Stjernholm, talsmand for Ateistisk Selskab

Ifølge undervisningsministeriet er intentionen med kristendomsundervisningen blandt andet at ruste eleverne i at tale om almene tilværelsesspørgsmål. De spørgsmål har en række meget kompetente tænkere brugt et par timer eller fem på, siden Biblen blev skrevet, skriver Anders Stjernholm.
Ifølge undervisningsministeriet er intentionen med kristendomsundervisningen blandt andet at ruste eleverne i at tale om almene tilværelsesspørgsmål. De spørgsmål har en række meget kompetente tænkere brugt et par timer eller fem på, siden Biblen blev skrevet, skriver Anders Stjernholm.

Folkeskolereformen har åbnet for en debat om religionsundervisning i folkeskolen. En tiltrængt debat, for nu bør vores undervisningssystem snart være modent til at smide den sidste rest af kirkens involvering fra sig.

Børn har ikke forudsætningerne for at blive nøgternt og objektivt undervist i religion. De har ikke fakta om verden på plads, førend de bliver serveret en række påstande om efterliv, guder og åndelige dimensioner. Det virker besynderligt. Jeg ville da aldrig forklare et barn algebra, hvis ikke barnet havde lært at regne med tal først. Det ville være unødvendigt forvirrende og kunne ødelægge barnets forhold til matematik.

Religionsundervisning bør vente til barnet har lært basal naturvidenskab. Man bør da have styr på fysik, før man forholder sig til metafysik?

Ifølge undervisningsministeriet er intentionen med kristendomsundervisningen blandt andet at ruste eleverne i at tale om almene tilværelsesspørgsmål. De spørgsmål har en række meget kompetente tænkere brugt et par timer eller fem på, siden Biblen blev skrevet. Og de tanker er lykkeligvis også blevet skrevet ned.

Derfor kunne vi ruste vores børn langt bedre til at forholde sig til tilværelsesspørgsmål, hvis vi brugte mere opdateret litteratur end en 1700 år gammel bog skrevet af ukendte forfattere. Lad da børnene lære menneskerettighederne frem for salmerne.

Som anti-teist håber jeg naturligvis, at en sådan ændring ville resultere i færre religiøse mennesker. For viden og oplysning har ved flere lejligheder og i flere undersøgelser vist sig at være en meget effektiv modgift til religion.

Og det virker umiskendeligt som om, at religionerne også godt ved, at børnene bliver sværere at overtale, jo ældre og mere vidende, de bliver. Hvorfor ellers insistere sådan på at være en del af skoleskemaet fra 1. Klasse og konfirmere dem i den uetisk lave alder af 13-14 år?

Vi bør vente med undervisning i religion til udskolingen. Først da begynder forståelsen af verdens fysiske og historiske sammensætning at være tilstrækkeligt på plads til, at man kan opnå en rigtig forståelse af det tunge begreb som religion er.

Lad os da lære børnene, hvad vi ved om verden – før vi lærer dem, hvad vi gætter om den.