Konfirmationsforberedelse i skoletiden strider mod religionsfrihed

For kirken er konfirmationer et spørgsmål om markedsføring, mener talsmand for Ateistisk Selskab, Anders Stjernholm

At biskopperne tilmed anbefaler en ændring af loven, således at børnekonfirmationsundervisning bliver tvunget ind i den almindelige undervisningstid, forbløffer mig, skriver talsmand for Ateistisk Selskab, Anders Stjernholm.
At biskopperne tilmed anbefaler en ændring af loven, således at børnekonfirmationsundervisning bliver tvunget ind i den almindelige undervisningstid, forbløffer mig, skriver talsmand for Ateistisk Selskab, Anders Stjernholm.

Biskopperne i den danske statsreligion har blæst til kamp for konfirmanderne. Eller rettere til kamp OM konfirmanderne. Forretningen folkekirken står til at miste betydelige markedsandele, hvis de skal flytte deres medlemshvervning uden for skoletiden.

I folkeskoleloven mener biskopperne, at de har krav på konfirmationsforberedelse indenfor den ordinære skoletid. Så længe loven giver folkekirken ret til at markedsføre sig i skoletiden, er det naturligvis deres juridiske privilegium. Etisk er det dog en anden sag.

Konfirmationsforberedelse i skoletiden strider direkte imod princippet om religionsfrihed. I et sekulariseret land bør alle religioner kæmpe ligeligt om markedet - og etisk set burde ingen religion markedsføre sig til børn i mine øjne. Men den etik får jeg vist de færreste gejstlige med på.

Biskop i Ribe Stift, Elof Westergaard, udtaler til Kristeligt Dagblad: "Lovgiverne skal passe på med ikke at blive for sekularistiske i deres tankegang, for religion er også noget, som danner et menneske." Men det behøver det ikke at være. Hvilket er sagens kerne.

Masser af mennesker bliver dannet og opdraget uden religion - den er ikke obligatorisk. Og hvis en eller flere religioner skal være en del af et menneskes dannelse - bør de så ikke alle have lige mulighed for at præge det givne menneske?

Religion KAN være med til at danne et menneske. Men det skal være det menneskes eget valg. Ikke noget det menneske bliver pålagt i skoletiden. Følgelig vil Ateistisk Selskab på det varmeste anbefale, at politikerne får set på § 53 i folkeskoleloven - samt de andre paragraffer og stykker, som i et kaotisk samarbejde gør den juridiske fortolkning af denne sag så mudret, at den får arvesynden til at virke som et overskueligt koncept.

At biskopperne tilmed anbefaler en ændring af loven, således at børnekonfirmationsundervisning bliver tvunget ind i den almindelige undervisningstid, forbløffer mig. At de overhovedet får lov til at bruge skoletimer på at markedsføre sig er ude på et etisk overdrev - så at kræve mere er simpelthen flabet.