"Enhver præst må vise omsorg for asylsøgere"

Enhver lokal kirke, menighed, menighedsråd, præst og enhver kristen er til enhver tid bundet af sin samvittighed i buddet om at elske sin næste, skriver sognepræst Asser Skude i anledning af asylsøgerne, der har søgt ly i Stefanskirken

"Som sognepræst og ansat i statens tjeneste må jeg opfordre enhver til at holde sig inden for gældende dansk lovgivning, det være sig menighed, menighedsråd og præst, og enhver som opholder sig i vores land, uanset under hvilke former, herunder også asylansøgere," skriver sognepræst Asser Skude.

Den konkrete sag om asylsøgerne, der har søgt ly i Stefanskirken på Nørrebro har jeg ikke haft lejlighed til at sætte mig ind i og ønsker heller ikke at udtale mig om, men jeg overlader trygt sagen til rette politiske og parlamentariske myndigheder at tage stilling til og hånd om.

LÆS OGSÅ: Kirkelig uenighed om sultestrejkende iranere

Enhver præst må vise omsorg for udsatte
Når det så er sagt, vil jeg helt generelt og principielt udtrykke min sympati og medfølelse for ethvert menneske i nød, åndeligt som timeligt. Det ligger helt grundlæggende i præsteløftet at kære sig om enhver, som kommer i nød, åndeligt som timeligt. Derfor er det da mit håb og forventning at enhver præst må have hjerte og omsorg for de udsatte grupper i samfundet, ikke mindst asylansøgere.

Som asylansøger må det være et umenneskeligt stort pres at bo i et fremmed land, uden fast, kendt hjem og familie og måske endda i et land med helt fremmed sprog og kultur: Mig bekendt kommer de fleste asylansøgere i Danmark med fremmed kulturbaggrund, såsom arabisk og russisk. Alene det vilkår må af indlysende årsager give helt basale vanskeligheder - kulturelt og sprogligt.

Allermest er jeg bekymret for de asylansøgere, som ikke kommer ud i det danske samfund og derfor næppe lærer vores danske sprog og kultur ved for eksempel at arbejde eller bo uden for lejren derved kunne de måske endda bidrage aktivt til vores danske samfund?

Jeg frygter for de mennesker, som år efter år ikke får deres situation og vilkår afklaret. Og helt galt må det være for de børn, som er kommet hertil med deres forældre. De børn er helt uskyldige, og jeg kan ikke se hvordan, at de børn skulle have fortjent at være fanget i en så svær situation.

LÆS OGSÅ: Selvfølgelig skal kirken huse kristne asylsøgere

Vi er bundet af buddet om næstekærlighed
Enhver lokal kirke, menighed, menighedsråd, præst og enhver kristen er til enhver tid bundet af sin samvittighed for Gud og mennesker i buddet om at elske sin næste - som sig selv. Enhver lokal kirke, menighed, menighedsråd, præst og kristen er derfor også forpligtet på at møde enhver på sin vej som et elsket menneske, skabt i Guds billede.

Det udtrykkes sådan i et af mine personlige yndlingscitater:

Ingen har nogen sinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os.

De ord fra Johannes første brev kapitel 4 rummer megen visdom og jeg ser det bud om kærlighed til hinanden, som enhver kristen menneskes fornemste opgave.

Samtidig må jeg som sognepræst og ansat i statens tjeneste også opfordre enhver til at holde sig inden for gældende dansk lovgivning, det være sig menighed, menighedsråd og præst, og enhver som opholder sig i vores land, uanset under hvilke former, herunder også asylansøgere.

Asser Skude er sognepræst og stifter af hjemløseprojektet Gjaestebud