Prøv avisen

Katolik: Min mormors dagbog viste os et sted at gå hen med smerten

"For mig ... er det vigtigste element i troen: tillid. Vi må have tillid til Gud som til en fader – og en moder. Det husker jeg bedst, når jeg er tæt på Jesus via Maria", skriver katolik Malene Fenger-Grøndahl. Foto: Privatfoto

For mig har det dels betydet, at jeg hver dag beder både Ave Maria og Jesus-bøn, dels at jeg ofte mediterer over Marias ja til Gud, skriver katolsk forfatter og journalist Malene Fenger-Grøndahl

Hvilken åndelig arv trækker du på, der har fået en særlig mening og værdi for dig? Hvem gav dig den?

”’Maria, Guds moder, hvis jeg ikke kan passe på dette barn, så beskyt du hende og tag du vare på hende.’ Sådan lød nogle ord i en dagbog, som vi i min familie fandt efter min mormors død. Min mormor skrev ordene som en bøn midt i den vanskeligste tid i sit liv.”

”Hun var gravid med min mor – uden for ægteskab – og hun havde svært ved at se, hvordan hun selv skulle kunne tage sig af sit barn. Hun efterlod min mor på et børnehjem i adskillige år, og det har naturligvis givet sår og smerte. Men det har været en stor trøst og inspiration for såvel min mor som mig at læse den enkle bøn, min mormor skrev.”

LÆS OGSÅ: Hvem var Jomfru Maria? 

”Min mormor forærede os via sin dagbog på den måde en forståelse for det dilemma, hun stod i som ung, men hun anviste os også et sted at gå hen med den smerte, som forældres svigt af deres børn altid giver. Den viste hen til Maria og den stærke tradition for at bruge Marias trosforbillede som en port til et tættere forhold til Jesus.”

”For mig har det dels betydet, at jeg hver dag beder både Ave Maria (Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus. Hellige Maria, Guds moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime) og Jesus-bønnen (Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig, en synder), dels at jeg ofte mediterer over Marias ja til Gud – til at påtage sig sin rolle som Gudsmoder.”

”Selv om Maria som syndfri naturligvis er i ’en anden liga’ end os andre, kan jeg alligevel bruge hende som inspiration i mit eget liv og moderskab. Og jeg kan trøste mig med, at der, hvor jeg ikke slår til, bærer Gud med.”

Har du altid været bevidst om den arv, eller har en bestemt begivenhed gjort den klar for dig?

”Fundet af min mormors dagbog blev afgørende for mig, fordi den gav mig et personligt incitament og en form for ’opfordring’ til at gå videre ind i den relation til Jomfru Maria, som jeg allerede var optaget af, men som jeg stadig havde store forbehold over for. Det har siden været meget givende for mig at opleve den katolske kirkes Maria-dyrkelse i sine mange variationer.”

LÆS OGSÅHvor hellig er jomfru Maria for katolikker? 

”For nylig genlæste jeg den netop afdøde mystiker og karmelitermunk Wilfrid Stinissens bog ’Maria i Biblen og i vort liv’ og fandt denne passage, som jeg siden har mediteret over: ’Vor tids psykologi har meget at sige om moderens rolle, om hvad det for barnet betyder at få tilstrækkeligt meget kærlighed af sin moder. Kirken har altid vidst det. Rosenkransen er en bøn, hvor vi giver Maria lejlighed til at være moder, en bøn, hvor vi åbner os for hendes milde kærlighed. Da Jesus hang på korset, sagde Han til Maria: ’Kvinde, dér er din søn’. I og gennem Johannes betroede Han sin moder til hele menneskeheden. Hendes moderskab fik en universel rækkevidde. I denne højtidelige stund fik hver og en af os Maria til moder.’”
”Det er en stor glæde for mig at vide, ikke mindst som mor til to døtre, en, jeg selv har født, og en, der er født af en anden mor og adopteret ind i vores familie som to-årig.”

Hvad er det bedste åndelige råd, du har fået?

”Frygt ikke. Jesus siger det jo selv. Men det kan være svært til fulde at huske, forstå og handle efter. For mig ligger der i det råd det vigtigste element i troen: tillid. Vi må have tillid til Gud som til en fader – og en moder. Det husker jeg bedst, når jeg er tæt på Jesus via Maria. ”

Malene Fenger-Grøndahl er katolik, freelancejournalist, forfatter og foredragsholder.