"Forholdet mellem kirke og stat vil ikke ændre sig fundamentalt"

VALG: Det afgørende spørgsmål er: Hvordan skal forholdet mellem folk og kirke være? skriver biskop Niels Henrik Arendt i anledning af folketingsvalget

Kristendommen handler jo ikke om kirkens overlevelse eller institutionelle vilkår, skriver biskop Niels Henrik Arendt
Kristendommen handler jo ikke om kirkens overlevelse eller institutionelle vilkår, skriver biskop Niels Henrik Arendt Foto: Peter Kristensen.

Kirkelige spørgsmål i snæver forstand spiller ikke en overordnet rolle i mine overvejelser forud for min stemmeafgivning. Jeg mener selvfølgelig, kirkepolitiske spørgsmål er vigtige og spændende, for så vidt de påvirker kirkens evne til at varetage sin opgave med evangeliets forkyndelse.

Men kristendommen handler jo ikke om kirkens overlevelse eller institutionelle vilkår. Så jeg spørger ikke mig selv forud for valget: Hvad vil være godt for kirken? Men derimod: Hvad vil være godt for folket, for landet som rammen om menneskers liv med hinanden?

Til gengæld spiller kristendommen den afgørende rolle for mig i min stillingtagen, også til politiske spørgsmål. Der findes ikke noget livsområde, som ikke vedrører Gud, og slet ikke de rammer og vilkår, som vi giver vores fælles liv.

Selvfølgelig vil der også være kirkepolitiske spørgsmål på en kommende regerings dagsorden, men man skal jo ikke være blind for, at det er placeret langt nede på prioriteringslisten.

Og måske med rette, fordi jeg jo håber, at vi nu får en ledelse af landet, som bruger alle kræfter på at finde løsninger på alle de mange problemer, som man har skubbet foran sig i alt for lang tid, og i særdeleshed det sidste års tid.

Kirken skal styres bedre
Men når de får overskud til at løfte blikket lidt, så håber jeg selvfølgelig, at de vil adressere spørgsmålet om, hvordan kirken prioriterer sine ressourcer på en sådan måde, at kristendommen fortsat kan udfordre danskerne.

Med andre ord: at vi får en styring af kirken og dens midler og prioriteringer, så vi virkelig kan gøre kristendommen kraftfuldt gældende i kirken og i verden.

De seneste år har intentionen venligt betragtet været at skaffe os redskaberne til en sådan prioritering. Men redskaberne har bare haft en karakter, så de har slugt alle kræfter. Så i stedet for at få mere kirke for pengene, som mantraet lød ved århundredets begyndelse, så har vi måske ligefrem fået mindre kirke.

Det vil jo være fristende også at nævne homoseksuelle vielser, men det anliggende er jo dels i hovedsagen afgjort, dels har den alt for længe fået lov at stjæle førstepladsen på kirkens dagsorden.

Hvad stat-kirke-forholdet angår: jeg tror ikke det ændrer sig fundamentalt i en kommende regeringsperiode, uanset regeringens farve. Men det kommer til at udvikle sig, uanset hvilken regering vi får. Og det ser jeg også gerne. Igen - det store afgørende spørgsmål for os er altså ikke, hvad forholdet mellem stat og kirke skal være, men hvad er forholdet mellem folk og kirke.

Niels Henrik Arendt er biskop i Haderslev Stift