"Grundloven er afgørende for den enkeltes personlige frihed"

Hvad er årsagen til, at de liberale trækker paragraffer tilbage eller går på kompromis med de idealer, som de ellers hidtil har repræsenteret, spørger underviser hos Islamisk Trossamfund, Bettina Meisner

"Det kan undre, hvorledes det liberale frisind i vor samtid skubbes længere og længere i baggrunden til fordel for den ”Støjbergske radikalisering” af de ellers manifesterede principper," skriver Bettina Meisner, der underviser ved Islamisk Trossamfund. Her Inger Støjberg i samtale med Søren Gade fra Venstre under en folketingsdebat. Foto: Nikolai Linares/Scanpix 2016
"Det kan undre, hvorledes det liberale frisind i vor samtid skubbes længere og længere i baggrunden til fordel for den ”Støjbergske radikalisering” af de ellers manifesterede principper," skriver Bettina Meisner, der underviser ved Islamisk Trossamfund. Her Inger Støjberg i samtale med Søren Gade fra Venstre under en folketingsdebat. Foto: Nikolai Linares/Scanpix 2016

På Grundlovsdag den 5. juni fra kl. 11-18 afholder Islamisk Trossamfund åbent hus med temaet ”frihed”. Arrangementet er for alle interesserede. Dagen er iværksat, fordi DIT bl.a. vil påpege vigtigheden af at bevare frihedsværdierne i den danske grundlov. Islamisk set er den personlige frihed ukrænkelig, og bør varetages under ansvar uden at krænke andre.

Som muslimer tror vi på det gode i mennesket og på, at Gud er mild og elsker mildhed og giver i overflod til den milde, hvad den hadprædikende ikke får. Jo, vi mener, at der i særdeleshed i år bør fokuseres på at bibeholde grundstenen i den danske tankegang- herunder også religionsfriheden.

De nationalliberale havde fat i noget af det rigtige, da de i 1849 især betonede og hylede frihedsværdierne. Og det kan undre, hvorledes det liberale frisind i vor samtid skubbes længere og længere i baggrunden til fordel for den ”Støjbergske radikalisering” af de ellers manifesterede principper. Hvad er årsagen til, at de liberale trækker paragraffer tilbage eller går på kompromis med de idealer, som de ellers hidtil har repræsenteret?

Et frisk eksempel fra pressen er den netop landede politiske aftale, der i særdeleshed har til hensigt at begrænse friheden for trossamfund, imamer, og friskoler. Uden tvivl vil flere parter holde skarpt øje med hvordan de kommende lister udformes, og hvad kriterierne for at komme på listen bliver! DIT går under ingen omstændigheder ind for at ”binde folket på mund og hånd”. Hvor klicheagtigt det end måtte lyde, ønsker vi faktisk at bevare den gode ånd.

Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen borger bør på baggrund af sin politiske, religiøse overbevisning eller afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. DIT mener på den anden side, at det er enhver borgers pligt – herunder også deres, der bekender sig til islam, ikke at belære om eller foretage noget, ”som strider med sædeligheden eller den offentlige orden".

Håbet og tilliden til at mange, oprigtige vise, selvtænkende personligheder sammen vil være med til at bryde og gøre op med de stereotyper, der florerer om muslimer og islam, er stadigt intakt. Vi ved, ansvaret også er vores og står ved det ved bl.a. at invitere til åbent hus.

Heldigvis er arrangementer på Grundlovsdag hverken kriminaliseret eller monopoliseret – endnu. For tankerne og sindene er frie, ingen verdslig magt kan diktere, hvad individet beslutter i sig selv. Vores helle er tilflugten hos den, der ved hvad hjerterne indeholder. At sprede fred og fordragelighed mennesker imellem er essensen i det gode muslimske liv, og nøglen til det hinsides. Den, der søger det oprindelige menneskelige instinkt, velsignes ovenfra.

Til den, der måtte tro, at sindelagskontrol og indgreb i Grundlovens frihedsparagraffer får muslimerne til at flygte, forholder det sig således, at det ligger i vores højt elskede Profets praksis at kæmpe for principperne. Vi vil fortsat udvælge vores kampe med omhug, blive og tage den fredelige dialog der skal til.