Islam: Begge parter skal kunne nyde det

Sex er en vigtig del af islam, der går meget op i familieforhold og sociale anliggender, skriver muslimske Mohammad Al-Jizani

©Jean-Claude Marlaud/6PA/MAXPPP ; Illustration sur l'intimite des couples ; l'amour ; la sexualite ; le desir
©Jean-Claude Marlaud/6PA/MAXPPP ; Illustration sur l'intimite des couples ; l'amour ; la sexualite ; le desir Foto: colourbox.com

"Et af Hans tegn er, at Han skabte jer hustruer af jer selv, for at I kunne hvile hos dem. Han satte kærlighed og barmhjertighed mellem jer. Deri er der tegn for folk, der vil besinde sig." (30:21)

Jeg starter med dette smukke vers fra den hellige Koran, da det fint viser, hvilket billede islam har af forholdet mellem mand og kvinde, samt hvad der bør binde dem sammen.

Meget kan siges om emnet. Sex er en vigtig del af islam, da islam går meget op i familieforhold og generelt sociale anliggender. Jeg vil dog forsøge ikke at bruge mine egne ord, men i stedet benytte beretninger fra Allah's elskede profet Mohammad samt de 12 hellige imamer.

Kvinder har fået mest begær
Profetens eftertræder, imam Ali, har sagt:

"Gud Den Almægtige skabte seksuelt begær i ti dele, derefter gav Han ni dele til kvinder og en til mænd. Men Allah gav dem lige dele af generthed.'' (Wasa'il, bd. 14, s. 40)

Måske er man forvirret over sidste del af beretningen angående generthed. Skal konen og manden være generte overfor hinanden? En beretning forklarer denne del:

Generthed er en god ting
Imam Muhammad Al-Baqir har forklaret:

"Den bedste kvinde iblandt jer er den, der skiller generthedsrustningen af, når hun klæder sig af for sin mand, og ligeledes tager generthedsrustningen på igen, når hun klæder sig på igen." (Wasa'il, bd. 14, s. 14-15).

Her ser vi, at der ikke menes generthed overfor manden eller konen. Generthed i islam er derimod en god ting at have, når man færdes i offentligheden, da det holder fordærv og dårlig morale bort.

Det er derfor, at imam Muhammad Al-Baqir vælger at benytte ordet "rustning", som jo fint forklarer, at generthed afholder én fra det skadelige.

Husk forspillet!
Imam Ali har udtalt:"Når du har til hensigt at have sex med din kone, hast ikke, for kvinden har (også) behov (som bør opfyldes)." (Wasa'il, bd. 14, s. 40).

Profeten Mohammad har udtalt:

"Ingen af jer skal have sex med sin kone som et dyr, derimod bør der være et sendebud mellem jer." Han blev derefter spurgt hvad sendebudet betød, hvor han svarede: "Det betyder kysse og tale (sødt)." (Tahzibu'l-Ihya, bd. 3, s. 110).

Profeten har ligeledes udtalt: "Tre mennesker er grusomme: () Den person, der har sex med sin kone før forspil.''(Wasa'il, bd. 14, s. 40)

Imam Jaffar as-Sadiq har sagt: "... der bør være gensidig forspil mellem dem, da det er bedre for samlejet." (Wasa'il, bd. 14, s. 82)

Disse beretninger tilsammen giver et godt billede af, at islam går meget op i, at samleje er noget både kvinden og manden nyder og finder behag i.

Sex er ikke for fremmede
Jeg vil nu sætte fokus på hvad islam siger om det praktiske. Hvad er tilladt og hvad er ikke?

Utugt er med al selvfølge ikke tilladt i islam. Sex er ikke noget, man i islam dyrker med fremmede. Det hellige vers siger: "I må ikke nærme jer utugt! Det er en skamløs handling og en ond vej." (17:32)

Alle sexstillinger er tilladte
Angående de forskellige sexstillinger kan dennes historie nævnes: Under profetens tid blev en mand fra Mekka gift med en kvinde fra Medina. Manden ønskede at have samleje med konen på sin måde, dette nægtede kvinden og sagde, at hvis han ønskede at have samleje med hende, skulle det kun foregå i én bestemt stilling.

Sagen blev ført til profeten, hvorefter verset (2:223) blev åbenbaret: "Jeres hustruer er (som) en ager for jer. Gå da til jeres ager, hvornår og hvordan I vil.." Dette vers forklarede at alle stillinger er tilladte. (At-Tabataba'i, al-Mizan, bd. 3, s. 319)

Selvom alle stillinger er tilladte, findes der dog stadig stillinger, som er forhadte. Heraf kan der nævnes stillinger, hvor man står oprejst. Dog har man frie tøjler til at benytte sig af dem alligevel, da de blot er forhadte og ej forbudte.

Sex under menstruation er skadeligt
Samleje under kvindens menstruation er forbudt. Den hellige Koran siger:

"Og de spørger dig om menstruationen. Sig: Det er skadeligt. Hold jer derfor fra jeres hustruer under menstruationen og gå ikke ind til dem, førend de er rene. Men når de har renset sig, gå så ind til dem, som Allah har befalet jer. Thi Allah elsker dem, der vender sig (til Ham), og Han elsker dem, der renser sig." (2:222)

Ønsker man at vide mere om islams syn på menstruation samt den belønning kvinder får under perioden, anbefaler jeg denne artikel.

Profeten Mohammad har eksempelvis udtalt: "En dag med menstruation er bedre for jer (O kvinder) end tilbedelsen af et år, hvori I faster dens dage og tilbeder i dens nætter."

Under kvindens periode er oralsex og andre former for nydelser fortsat ikke forbudt.

Find selv vej som mand og kone
Sex er et stort emne i islam og der kan fremhæves en del beretninger, dog er de fleste beretninger blot anbefalinger og råd. Islam har kun givet få regler her. Alt andet er op til manden og konen at bestemme og finde harmoni i.

Mohammad Al-Jizani er shiamuslim og hjemmesideredaktør på www.shiaonline.dk.