Muslim: Mal gerne profeten på din væg, Inger Støjberg

"Men husk, at muligheden for at provokere går begge veje. Danske muslimer burde således også kunne skrive, tegne og i al offentlighed mene hvad de vil uden konstant at få smidt i hovedet, at de 'bare kan rejse hjem'," skriver muslimsk lektor Saliha Marie Fetteh i en kommentar til integrationsordfører Inger Støjberg (V)

Jeg vil medgive dig, at repræsentanterne for Islamisk Trossamfund lader meget tilbage at ønske. Men det gør du som dansk politiker også, kære Inger, skriver muslimsk lektor Saliha Marie Fetteh til integrationsordfører Inger Støjberg (V).
Jeg vil medgive dig, at repræsentanterne for Islamisk Trossamfund lader meget tilbage at ønske. Men det gør du som dansk politiker også, kære Inger, skriver muslimsk lektor Saliha Marie Fetteh til integrationsordfører Inger Støjberg (V). Foto: Henrik Frydkjær Denmark

Kære Inger

Islam er uden tvivl kommet til Danmark for at blive. Når det er sagt, så skal man ikke være blind for, at den proces, det er at integrere en ny religion i et samfund, kan være lang og konfliktfyldt. Men jeg er ikke i tvivl om, at det med tiden lader sig gøre.

LÆS OGSÅ: Støjberg går til angreb på muslimske værdier

Religioner kan leve side om side i Danmark, men ikke hvis folk som dig (og andre), når det fremmer egne interesser, generaliserer en stor gruppe af den danske befolkning.

Religionsfrihed på din måde?
Vi har religionsfrihed i Danmark, men skal det være religionsfrihed på dine præmisser, kære Inger? Folk kan tro på mangt og meget og praktisere deres tro, som de vil. Også selv om måden, de gør dette på, ikke passer, hverken ind i dit eller mit verdensbillede.

Jeg er enig med dig i, at Martin Krasnik og andre med jødisk baggrund bør kunne bære kalot og spadsere ned ad gaden på Nørrebro eller sågar i Vollsmose. Lige så vel som jeg har retten til at bære mit tørklæde uden at blive chikaneret på gaden af forbipasserende.

At nogle forældre, som du siger, viderefører deres had fra Mellemøstens konflikter til deres børn i Danmark er heller ikke i orden. Men vi kan desværre ikke forhindre dette. Kun forsøge at ændre de kommende generationers tilgang til konflikterne via uddannelse, der starter allerede i børnehaven samt være bevidste om, at internettet og medierne ofte spiller en større rolle end forældrene for de unges opfattelse af, hvordan verden hænger sammen, samt hvem man skal hade eller elske.

LÆS OGSÅ: Støjberg: Velintegrerede muslimer er enige med mig

Islamismen kan være en trussel mod de vestlige og dermed også danske værdier. Enig, Inger. Men hvorfor har vi i Danmark ikke formået at formidle danske værdier og idealer til en lille ekstrem gruppe af anden og sågar tredje generation af muslimer, der aldrig har boet i et såkaldt islamisk land? Eller hvad er det, som får muslimer med etnisk dansk baggrund til at forkaste alt, der bare lugter lidt af danskhed, såsom demokratiet?

Vi trækkes med imamer, der ikke kender det danske samfund
Jeg er også enig med dig i, at alt for mange muslimer lader de lærde om at tænke og fortolke for sig. Men samtidig er det jo ikke muligt at læse en teologisk islamisk uddannelse i Danmark, hvilket medfører, at vi trækkes med nogle imamer, som er uddannet i Mellemøsten og derfor sjældent har den store forståelse for det danske samfund. Endvidere vil jeg medgive dig, at repræsentanterne for Islamisk Trossamfund lader meget tilbage at ønske. Men det gør du som dansk politiker også, kære Inger. Du skulle have udtrykt din kritik af trossamfundet umiddelbart efter dit besøg hos dem og ikke nu.

Din fortolkning af religionsfrihed indikerer en ting. Nemlig at friheden ikke gælder alle. Jeg krummer også tæer, når en censor ikke vil give hånd eller når jeg ser en kvinde totalt indhyllet i sort. Jeg føler også med de unge mennesker, der tvinges ind i et ægteskab, de ikke ønsker eller som tvinges til at leve i en dårlig udgave af forældrenes oprindelseskultur og dennes forstenede måde at fortolke islam på.

Men netop fordi vi i Danmark har frihed til at uddanne os og har ytringsfrihed, får de unge flere muligheder for at udvikle sig over tid, hvis samfundet viser lidt tålmodighed og ikke altid fokuserer på de negative aspekter af islam.

Bedøm ikke islams rolle ud fra Islamisk Trossamfund
Hvad angår en debat om islams rolle i det danske samfund, kære Inger, så har den fundet sted de sidste mange år. Dette ville du have opdaget, hvis du ellers havde sat dig lidt bedre ind i tingene og ikke bare bedømte islams rolle i Danmark ud fra dit besøg hos Islamisk Trossamfund.

LÆS OGSÅ: Muslimer: Støjbergs rejs-hjem-budskab er udansk

Majoriteten af unge danske muslimer ønsker inddragelse i og har respekt for det danske samfund, hvorfor de forsøger at sætte danske normer og værdier ind i en islamisk kontekst. Dette er en proces under stadig forandring, hvor de vælger noget til og noget andet fra. At vi så har en gruppe af mennesker, der nægter at tage imod noget dansk overhovedet, det er politikere som du, kære Inger, ikke helt uskyldige i.

Tryk avler som bekendt modtryk. Islam kan og skal integreres i det danske samfund. Men det er ikke sikkert, at alle muslimer kan!

Jeg vil også gerne have en islamisk reformation
Jeg er selv en af dem, som ønsker en islamisk reformation og græmmes over selvbestaltede religiøse autoriteter. Så derfor skal du, fra min side af, være så velkommen til at male profeten på din væg, kære Inger. Og sågar med en kalot på hovedet, hvis det gør dig glad!

Men husk, at muligheden for at provokere går begge veje. Danske muslimer burde således også kunne skrive, tegne og i al offentlighed mene hvad de vil uden konstant at få smidt i hovedet, at de "bare kan rejse hjem". Hverken jeg, eller andre muslimer, rejser nogen steder.

Mange er danske statsborgere og du kommer i fremtiden til at trækkes med os i alle afskygninger de fanatiske, de moderate og de ligeglade.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne have at vide, hvad du vil med din kritik? Er det bedre integration du ønsker? Er det et ønske om at få flere moderate på banen? Er det bare glæden ved at skælde ud på en gruppe mennesker, som en del i dette land elsker at hade?

Eller er det slet og ret et ønske om at tiltrække en bestemt gruppe af vælgere, der endnu ikke har erkendt, at Danmark er et multireligiøst samfund?

Saliha Marie Fetteh er ekstern lektor ved Syddansk Universitet