Når vi følger Jesu dobbelte kærlighedsbud, gør vi også det bedste for samfundet

Det dobbelte kærlighedsbud handler om at være god mod hinanden, men der er meget mere på spil end som så. Det er en indsigt i den Gudsskabte orden, hvor der altid er tre størrelser i spil: Gud, næsten og dig selv, skriver sognepræst Asser Skude

Det dobbelte kærlighedsbud handler om at være god mod hinanden, men der er meget mere på spil end som så. Det er en indsigt i den Gudsskabte orden, hvor der altid er tre størrelser i spil: Gud, næsten og dig selv, skriver Asser Skude. Foto: Scanpix

De fleste religiøse ledere, meningsdannere, politikere mm. har allerede foretaget sondringen mellem den grusomme handling isoleret set og den ideologi, som attentatmændene påkalder sig.

Det ville være absurd, hvis en bestemt politisk ideologi eller religiøs overbevisning skulle kunne påkaldes og retfærdiggøre mord. Ingen ideologi eller religiøs overbevisning giver ret til at tage andre menneskers liv.

Grundloven og landets forordninger skal følges – og der kan ikke gives køb på vores rettigheder til frit at tale, tænke og tro, hvad vi vil. 

Ikke mindst religiøse og politiske mindretal i samfundet bør være opmærksomme på de frihedsgrader og rettigheder, som grundloven sikrer dem, herunder retten til ikke at blive undertrykt og trynet af flertallet, men retten til at enhver borger kan forsamles frit – og ikke blive forfulgt eller diskrimeret for sin politiske eller religiøse observans.

Derfor burde ethvert politisk eller religiøst mindretal være optaget af at sætte grundloven som markør for deres samfundssyn samt opfordre ethvert medlem til at skatte de grundlovssikrede rettigheder højt og ikke give køb på disse.
 
Jesus var selv fortaler for at respektere den gældende orden i samfundet, men der er også mere på spil i hans forkyndelse. I sin forkyndelse sondrer han mellem det, som er kejserens, og det som er Guds. Jesu modstandere, farisæerne, kommer til ham for at udstille ham som en samfundsomvælter, men han overrasker dem med de berømte ord: ”Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!”. (Matthæus kapitel 22, vers 21). 

Jesus vil, at også Gud får, hvad Guds er.

Og Gud bud kan og skal det kristne menneske adlyde, fordi mennesket er skabt i Guds billede og sat fri i kærlighed til dette: Tanken om et kristent menneskes frihed handler dels om ens egen personlige frihed, men også tanken om man som kristen respekterer andres ret til frihed.

Det antikke princip, som kaldes ”den gyldne regel”, dvs. at man gør mod andre, hvad man ønsker de skal gøre mod en selv, det princip findes i det såkaldte dobbelte kærlighedsbud, som Jesus giver.

Jesus siger: ”›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ På de to bud hviler hele loven og profeterne.«
Matthæusevangeliet kapitel 22, vers 37b-40

LÆS OGSÅTegninger og terror: Har vi ret til at krænke andre? 

Det dobbelte kærlighedsbud handler om at være god mod hinanden, men der er meget mere på spil end som så. Det er en indsigt i den Gudsskabte orden, hvor der altid er tre størrelser i spil: Gud, næsten og dig selv. Uanset hvor mennesket færdes er disse tre altid i spil. Alle tre er forbundne og ingen af de tre kan tænkes uden hinanden.
I lyset af det dobbelte kærlighedsbud er attentatet i Paris er en forbrydelse imod de dræbte, deres familier og pårørende, det siger sig selv.

Attentatet er vel og mærke også en forbrydelse imod Gud og Guds orden. Og det er vel og mærke også en forbrydelse, som gerningsmændene begår imod sig selv:
Uanset hvor rædsomme deres gerninger er, er de gerningsmænd oprindeligt skabt til noget bedre.

Som ethvert andet menneske er de skabt i Guds billede, og skabt til at elske Gud, næsten og sig selv. At de bruger deres frie vilje til at gå imod det, de var skabt til, og det som de var skabt ud af, nemlig kærlighed, viser blot, at de er afveget fra Guds skaberværk og Guds skabervilje.
 
Det er ondt, både mod Gud, næsten og dem selv. Dermed bryder de den orden, som Gud har sat dem ind i, forpligtet på kærlighed til Gud, næsten og dem selv.

Asser Skude er sognepræst