Teologisk tanke 06.10.2003

Søren Krarup, teolog (f. 1937):
»Synd tappert!« skrev Martin Luther i 1521 fra Wartburg til den altid ængstelige, skrupelløse Philip Melanchton, og dette ord er den kristne frimodigheds vilje til at gå på jorden, selv om den er gloende. Synden er vores virkelighed. Derfor skal vi ikke trække os ud af virkeligheden. Men i troen på Guds nåde skal vi synde tappert - dvs., i troen på det første bud skal vi høre de sidste ni bud som befalingen om at tage dette bestemte gudgivne liv op i troskab mod næsten.«