Tusinder får hjælp i selvhjælpsgrupper. Men fastholdes samtidig i en identitet som afhængige

Uge efter uge mødes mennesker i selvhjælpsfællesskaber som Anonyme Alkoholikere. Vejen mod ædruelighed går gennem 12 trin og en ikke-nærmere defineret guddommelig magt. Og selvom metoden har været omdiskuteret i årevis, bliver møderne flere og flere

Tegning: Rasmus Juul.
Tegning: Rasmus Juul.

Det kunne være hvilken som helst torsdag. For uge efter uge, år efter år mødes en forsamling af mænd og kvinder i alle aldre i et tilstødende lokale til Mariendals Kirke på Frederiksberg i København. De er anonyme alkoholikere. Og det ugentlige møde er deres gensidige påmindelse om trappestigen til at forblive ædru. Den består af 12 trin, som introducerer en guddommelig magt, som medlemmerne skal overgive sig selv og deres magtesløshed over for alkoholen til. En yngre mand i krøllet skjorte repeterer indledningsvist trinene ét for ét for de knap 30 tilhørere.