Prøv avisen

Pigeaborter giver forrået kvindesyn

Fravalget af piger udløser sociale omvæltninger i Indien

Flere årtiers systematisk fravalg af piger har nu alvorlige følgevirkninger i Indien, hvor uligevægten i kønsfordelingen giver næring til en lang række sociale dårligdomme.

Det mener eksperter, der knytter maskuliniseringen af samfundet sammen med øget kvindehandel, bortførelser, voldtægter og andre overgreb på kvinder. Indien har siden 1980erne gjort massiv brug af kønsbestemmelsesteknologi, og en undersøgelse i det britiske lægetidsskrift The Lancet skønner, at omkring 12 millioner indiske piger er blevet aborteret igennem de seneste tre årtier, alene fordi de var piger.

LÆS OGSÅ: Læger frygter ulige behandling af gravide

De samfundsmæssige konsekvenser er forfærdende. Igennem de seneste tre årtier har vi set, at volden mod kvinder er intensiveret, og vi oplever bemærkelsesværdige ændringer i sociale praksisser. Der handles i stigende grad med brude, og vi oplever flere tilfælde af polyandri, hvor flere brødre deles om en hustru, siger den uafhængige forsker og aktivist Sabu George, der er Indiens mest fremtrædende aktivist i kampen mod kønsselektering.

Også forskerne Valerie M. Hudson og Andrea den Boer drager paralleller mellem det massive fravalg af piger og samfundsmæssig ustabilitet. I den ofte citerede bog A Surplus of Men, A Deficit of Peace (Et overskud af mænd, et underskud af fred) anfører de, at kønsubalancen i asiatiske lande som Indien og Kina resulterer i mere kriminalitet, heriblandt voldtægt, begået af unge uforankrede mænd.

Forekomsten af voldelig kriminalitet rettet mod kvinder vokser uden tvivl, i takt med at underskuddet af kvinder vokser. Dette vil indskrænke kvinders overlevelsesmuligheder langt ud i fremtiden, siger Valerie M. Hudson til avisen The New York Times.

Lige nu er statistikkerne i Indien ildevarslende. Ifølge den seneste befolkningsopgørelse fra 2011 er der i dag 940 kvinder for hver 1000 mænd, men i flere delstater fødes der langt færre piger end drenge. Og kriminalitetskurverne svinger opad. Ifølge nationale statistikker er forekomsten af voldelig kriminalitet steget med 19 procent fra 2007 til 2011, mens antallet af sager om bortførelser af kvinder steg med 74 procent i samme periode.

Indiens problemer med vold mod kvinder er kommet særligt i søgelyset det seneste år, efter at en brutal massevoldtægt i en privat bus i New Delhi i december 2012 udløste vrede protester landet over. Ifølge politiets vurderinger voldtages en kvinde hvert 22. minut i Indien, og antallet af anmeldte voldtægter er fordoblet siden 1990. Den indiske regering er nu under pres fra befolkningen for at gøre noget ved problemerne og har i løbet af det seneste år blandt andet fordoblet strafferammen for voldtægt til 20 år.

Den offentlige harme over voldtægten i New Delhi repræsenterer et vendepunkt i folkestemningen, mener filmkritikeren og feministen Anna Vetticad.

I Indien er spørgsmålet om samtykke noget, som mange mennesker ikke forstår. Aggressiviteten fra mænd er forbløffende, og hvis en kvinde anmelder en sag om seksuelle overgreb, er det hende, der stigmatiseres. Men nu ser vi en voksende debat om, hvad der er galt med vores samfund, og hvorfor vi skal gøre op med patriarkatet og devalueringen af hunkønnet, siger hun.

DE UØNSKEDE PIGER

SIDE 11