Prøv avisen
Uddannelse

14-årige Ida er bekymret: Jeg frygter at vælge en forkert uddannelse

Kristeligt Dagblad har haft Ida Syndergaard på besøg i erhvervspraktik. Hun går i 8. klasse på Egelundskolen i Albertslund ved København. Her skriver hun om sin angst for at vælge ungdomsuddannelse og om sit forhold til karakterer

Friskoler advarer mod sindelagskontrol

Regeringen vil ændre friskoleloven, så der foretages en ”vurdering af personkredsen”, før en ny skole godkendes. Det risikerer at sætte Grundlovens paragraf om skolefrihed ud af kraft, siger Dansk Friskoleforenings formand

Udeskole styrker både læring og trivsel

I dag offentliggøres en rapport, som viser, at elever bliver gladere for at gå i skole, bevæger sig mere og føler, de lærer mere, når dele af undervisningen foregår andre steder end på skolen. Men det er vigtigt, at udeskole ikke ses som en event, men en del af et forløb

Steiner-skole: Vi skal skærme barndommen

På Steiner-skolen ved Roskilde afprøver eleverne sig selv i kontakt med kobber og pil såvel som med fløjte, violin og Fibonaccis talrække. ”For os er det vigtigt at give eleverne aha-oplevelser,” siger skoleleder Carina Nilsson

På Det frie Gymnasium vælger eleverne selv deres rektor

I Struenseegade i København ligger Det frie Gymnasium, der siden 1970 har praktiseret basisdemokrati og udpræget karakterfrihed. Gymnasiet forsøger at råde bod på effekterne af en udpræget hastighedstænkning i uddannelserne og et massivt pres på de unge, siger lektor Michael Bang Sørensen

Dannelse

Et efterskoleophold er krævende, men også givende

Ved at gå på efterskole får unge skærpet deres sociale færdigheder og bliver mere udholdende. Det gør dem attraktive for fremtidens arbejdsmarked, men det vigtigste ved efterskolen er den dannelse, som er en værdi i sig selv, siger læringsforsker Lene Tanggaard

Uddannelser boykotter undersøgelse af religiøs kontrol

Elever, lærere og rektorer på gymnasier opfordrer til ikke at svare på statslig undersøgelse om religiøs social kontrol på ungdomsuddannelser, men hvorfor ønsker de ikke mere viden om et problem, som reelt eksisterer, lyder det i kritik af boykotten

Debat

Sognepræst: Stedmoderlig behandling af religion og kristendom i folkeskolen

Jeg modtager konfirmander i 8. klasse, der som regel ikke kan huske, hvor mange år siden det er, at de har hørt om kristendom, selvom det skal stå på skemaet på alle øvrige klassetrin, skriver sognepræst Carsten Mulnæs

Argumentationen for modersmålsundervisning for fremmedsprogede børn var engang, at det at kunne sit modersmål, er forudsætning for også at blive god til at lære dansk. Vi ser ikke den samme iver for at lære danske børn at kende deres eget, nedarvede, religiøse og symbolske sprog.

Carsten Mulnæs, sognepræst.

Debat

Lærer: Folkeskolen har brug for en kursændring

De skolepolitiske toner og intentionerne er ved at ændre sig. Det giver håb om, at vores folkeskole alligevel ikke blev ofret helt på lærings- og kontrolparadigmets alter, skriver folkeskolelærer

Nye lærere frygter folkeskolen

I mange år har forskere beskrevet det chok, nye lærere får, når de møder skolens barske virkelighed. I ny undersøgelse giver lærerstuderende udtryk for, at bestemte skoler og kommuner har så barske forhold, at de på forhånd ved, de ikke vil arbejde der

Debatinterview

Er højskolebevægelsen ved at miste sin forankring i traditionen?

I Højskolebladet udtrykker forstander Mads Rykind-Eriksen og lærer Erik Lindsø bekymring over manglende debatlyst og fokus på Grundtvig i højskolebevægelsen. Den er ved at miste sin forankring i traditionen, lyder kritikken, som Højskoleforeningens formand Lisbeth Trinskjær afviser

Interview

Lykke Friis: Det dannede mig at opdage, at alting forandrer sig

I sommeren 1992 rejste Københavns Universitets prorektor Lykke Friis ud i et forandret Europa og kom selv forandret hjem med at ønske om at bruge sit arbejdsliv til at studere de omskiftelige europæiske forhold

Debat

Undervisningsminister: Kristendemokraterne sparker en åben dør ind

Det er i skolen og i samtalen med alle elever, at en stor del af den demokratiske dannelse, som Grenov efterlyser, foregår. Derfor konstaterer jeg, at uenigheden mellem os i denne sag formentlig ikke er så stor, skriver Merete Riisager (LA)

Kronik

Besindelsen på dannelse i skole og uddannelse

Det netop afsluttede Sorø-møde vidner om en aktuel besindelse på dannelse og almendannelse, som er både bemærkelsesværdig og kærkommen. Men den stritter også i flere retninger, skriver DPU-lektor, som i dagens kronik trækker linjerne op

Debat

Radikale: Hvorfor skulle vi trykke på speederen, når de studerende er i mål?

Vi er blevet mistænkt for at bløde op, fordi vi er i oppositionen. Vi er også blevet mistænkt for i sin tid at lave fremdriftsreformen til ren ære for Finansministeriet. Men nej. Det hænger anderledes sammen, skriver Sofie Carsten Nielsen, der er uddannelses- og forskningsordfører i Radikale Venstre

Teologi kæmper for at fastholde studerende

11 procent færre studerende skal læse teologi i forhold til sidste år, og det er et potentielt problem for folkekirken, der risikerer at mangle præster i fremtiden

Interview

”Hvis læreren siger, at Trump er populist, skal han kunne forklare hvorfor”

Hvordan tackler uddannelsessystemet en verden, hvor følelserne er mange og uenigheden om selv grundlæggende præmisser stor i forhold til menneskerettigheder, islam og amerikansk politik? Ved at sætte alt til debat, men samtidig slå på, at nogle værdier er bedre end andre, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA)

Undervisningsminister ønsker mere islamkritik i skolen

Den demokratiske dannelse udfordres af ikke-vestlig indvandring, mener undervisningsminister Merete Riisager (LA), der vil have diskussioner om islam ”frem i klasselokalet”. Lærerformand efterlyser mere efteruddannelse

Mest læste

Jobmarked

Se flere jobopslag

Læserklub