Prøv avisen

Filosof: Nedprioritering af kristendom er leflen for tidsånden

"Kristendoms-undervisningen er mange steder blevet minimeret og nedprioriteret. Jeg tror, at lærerne tænker, at hvis de skal undervise ordenligt, må de vælge det ud, som de studerende gerne vil undervises i,” siger Bjørn Hansen, formand for det skolepolitiske udvalg i Danmarks Lærerforening.

Kristendomsundervisningen vælges fra på landets seminarier, der hellere vil undervise i demokrati og medborgerskab. Lærerforeningen mener, at undervisningen må tilrettelægges efter de studerende. Overfladisk, mener filosof

Når danske lærerstuderende får mindre og mindre undervisning i kristendom, vidner det om en tendens til at prioritere det, som er oppe i tiden frem for den kristne tradition og kulturarv.

Det mener filosoffen Arno Victor Nielsen, som påpeger, at læreruddannelserne sjusker med kristendommen, efter at lærerreformen fra sidste år slog kristendoms-undervisningen sammen med oplysningsfagene livssyn og medborgerskab, det såkaldte KLM-fag.

”Der er sket en modernisering af læreruddannelsen. Ved at sidestille kristendommen med demokrati, livssyn og medborgerskab svækkes traditionsbevidstheden til fordel for det, som er oppe i tiden. Undervisning i medborgerskab er på skoleskemaet for at få folk til at tage ansvar, så de ikke ligger fællesskabet til last. Det vidner om, at traditionen svækkes til fordel for aktuelle problemer, for eksempel at et stort antal danskere er på overførselsindkomst,” siger Arno Victor Nielsen.

KLM-faget bliver overset i en grad, at en række undervisere i faget har skrevet et brev til uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R) og Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg, hvor de påpeger, at læreruddannelserne ikke lever op til bekendtgørelsen for faget.

”Hverken fagets bekendtgørelse eller dets implementering udmønter forligets politiske intentioner”, skriver underviserne til politikerne ifølge Politiken.

I den nye uddannelse er KLM afskaffet som selvstændigt fag, men blevet en del af undervisningen i faget ”lærernes grundfaglighed”.

Under forhandlingerne om reformen af læreruddannelsen lagde regeringen op til helt at afskaffe kristendoms-undervisningen, et forslag, der mødte stor modstand fra de borgerlige partier. Arno Victor Nielsen påpeger, at reformen kan være et skalkeskjul for at undgå at undervise i kristendom.

”Hvis kristendommen kobles sammen med medborgerskab, livssyn og demokrati, er det sandsynligt, at disse ’nye religioner’ kommer til at dominere. Kommer fornuft og demokrati i konkurrence med Vorherre, er det sandsynligt, at fornuften vil sejre. Men hvad har de med hinanden at gøre? Det er en snedig strategi for at stjæle tiden fra kristendommen og give den til demokratiet,” siger Arno Victor Nielsen.

Men prioriteringen handler blot om at forberede de studerende på den virkelighed, som venter dem på den anden side af eksamensbordet. Det fortæller Bjørn Hansen, der er formand for det skolepolitiske udvalg i Danmarks Lærerforening.

”Der er ingen tvivl om, at de studerende gerne vil have en undervisning, som de kan bruge på arbejdsmarkedet, når de er færdige. Det er vigtigt, at vi kigger på, hvad de studerende har brug for ude i virkeligheden, og det er den prioritering, læreruddannelserne gør,” siger han.

Han medgiver, at kristendoms-undervisningen nedprioriteres med den nye reform, men ser det som en praktisk konsekvens af den måde, som faget er tilrettelagt på.

”Politikerne har besluttet at lægge flere elementer ind i det samme fag uden at øge timetallet tilsvarende. De lægger op til en øget decentralisering, hvor lærerne selv laver studieordninger og tilrettelægger deres undervisning. Det betyder, at indholdet i undervisningen prioriteres forskelligt, og derfor er kristendoms-undervisningen mange steder blevet minimeret og nedprioriteret. Jeg tror, at lærerne tænker, at hvis de skal undervise ordentligt, må de vælge det ud, som de studerende gerne vil undervises i.”

En af de studerende, der har modtaget undervisning i KLM som de første efter reformen, er Louise Gram, der går på Zahles Seminarium i København. Hun er glad for, at kristendoms-undervisningen er blevet slået sammen med andre fag og savner ikke mere kristendom på skoleskemaet.

”Undervisningen i KLM er spændende og relevant. Vi får generel viden om, hvordan det danske samfund hænger sammen, så vi kan forklare det til eleverne. Vi har haft meget om, hvordan islam forholder sig til kristendommen og omvendt, men ikke så meget om kristendommen i sig selv. Faget KLM er vigtigt, men kristendommen for sig selv er ikke relevant, medmindre man kommer fra udlandet og ikke forstår vores kultur. Hvis man vil have mere kristendom, kan man blive religionslærer,” siger Louise Gram.