Prøv avisen
Debatinterview

Opråb fra Ærø: Postforliget bidrager til håbløshed i udkanten

Det kan i fremtiden tage op til fem dage, før postbuddet kommer forbi. Foto: Mads Jensen/Scanpix

Postforliget repræsenterer en overtro på markedets velsignelser, mener en af initiativtagerne til bevægelsen "Oprør fra Udkanten", professor emeritus Viggo Mortensen fra Ærø

"Det er en serviceforringelse helt ude af trit med det almindelige princip om, at det offentlige skal tilgodese landets borgere ligeligt, uanset hvor de bor."

Professor emeritus i teologi Viggo Mortensen på Ærø er ikke begejstret for det nye postforlig, regeringen indgik tirsdag morgen med et bredt flertal i Folketinget. Han var for et par år siden en af initiativtagerne til bevægelsen "Oprør fra Udkanten - mulighedernes land 2.0".

Postaftalen betyder, at post ikke længere bringes ud fra dag til dag, ligesom antallet af omdelingsdage falder fra seks til fem dage om ugen.

Baggrunden for ændringerne er, at danskerne sender langt færre papirbreve end tidligere, og at Postdanmark har haft underskud på over 100 millioner kroner årligt de seneste tre år.

"Samfundet er præget af en overtro på markedets velsignelser. Markedskræfterne er på mange områder en glimrende fordelingsmekanisme, men der er ting, som markedet ikke kan klare. Derfor havde vi i gamle dage en række offentlige etater, som kunne tage sig af opgaver, som kom hele befolkningen til gode, men siden har man solgt ud af de dele af etaterne, der gav overskud. De dele, der gav underskud, beholdt man en tid, inden de blev lukket," siger Viggo Mortensen.

 "Det kedelige er, at aftalen bidrager til stemningen af opgivelse og håbløshed i udkanten. Det er meget skidt."

Men er indskrænkningerne ikke en logisk konsekvens af, at alle sender færre breve i dag?

"Jo, og vi bidrager jo også selv til det, når vi sender e-mails i stedet for at sende breve, og når vi bestiller varer over internettet. Netop på området for nethandel er der andre, som vil forsøge at overtage markedet, og jeg tror, det bliver en dødsspiral for Postdanmark. Virksomheder som GLS står på spring for at udkonkurrere posten, men man bliver bare trist over det. Det Danmark, vi kendte med indbyrdes solidaritet, er virkelig presset."

Ser du nogen muligheder for, at man i udkanten vil tage sagen i egen hånd og finde på noget nyt, når Postdanmark ikke kommer med posten hver dag?

"Jamen, der er ingen tvivl om, at folk vil tage sagen i egen hånd. Der vil blive mere samkørsel og deleøkonomi, i hvert fald indtil de kommer efter os med bål og brand. Der bliver mere selvforvaltning, og folk vil spørge, om man ikke lige kan tage et brev med, hvis man skal til København i morgen."

Oprør fra Udkanten har tidligere slået på, at der faktisk er en bevægelse i gang, hvor folk flytter fra byerne til yderområderne. Er det ikke en tendens, der kan opveje følelsen af håbløshed, når postbetjeningen bliver ringere?

Det er rigtig nok, at vi har forsøgt at tale de positive tendenser op. Men der er en maxi-trend, hvor bycentre stadig tiltrækker flere mennesker. Så er der også en minitrend den modsatte vej, og begge dele indgår i det samlede billede. Indskrænkningerne i Postdanmark bidrager desværre til indtrykket af, at det går den gale vej," siger Viggo Mortensen.

Professor emeritus Viggo Mortensen, tidligere Aarhus Universitet, medstifter af Oprør fra Udkanten.