Prøv avisen

Økonomisk krise skaber grobund for nationalisme i EU

Den europæiske integrationsproces blev sat i gang efter Anden Verdenskrig for at skabe varig fred og stabilitet. Nu skaber den alvorlige økonomiske krise i Europa basis for en genoplivning af nationalismen, mener eksperter

Den europæiske integrationsproces blev sat i gang efter Anden Verdenskrig for at skabe varig fred og stabilitet. Nu skaber den alvorlige økonomiske krise i Europa basis for en genoplivning af nationalismen, mener eksperter

Da Vesttyskland og Frankrig få år efter Anden Verdenskrig valgte at flette landene sammen og lægge fundamentet til det EU, som Danmark i øjeblikket er formand for, var det blandt andet for at inddæmme nationalismen. Fredsprojektet blev en stor succes, men ifølge eksperter skaber den nuværende økonomiske krise grobund for ny nationalisme, sådan som det blandt er tilfældet i Ungarn. Landet er under hård kritik for en række nye love, som blandt andet samler den politiske magt, indskrænker presse- og religionsfriheden og ændrer rammerne for centralbanken og retssystemet. Tiltag, som premierminister Viktor Orbán begrunder med, at han forsøger at få det gældsplagede land på ret kurs, og som har fået kritikere til at sammenligne styret med et diktatur.

LÆS OGSÅ: Det revolutionerende initiativ

Den politiske udsoning i Europa har været en stor succes. Men vi ser en tendens til, at den økonomiske krise trækker udviklingen i den anden retning, siger historieprofessor Thorsten Borring Olesen, leder af Jean Monnet-Centret ved Aarhus Universitet.

Han peger på muligheden for en risikabel kædereaktion:

Hvis de europæiske borgere vedvarende skal betale en meget høj pris for krisen og især hvis ikke de kan se en vej ud af den er det en risiko, at der sker politiske omvæltninger, sådan som vi nu ser tendenser til i Ungarn. Og hvor meget udsigtsløshed kan man holde til i Grækenland, uden at politikken bliver meget radikal? Det er første skridt til, at tingene kan bryde sammen. For hvis der i EU-landene kommer meget nationale og EU-skeptiske regeringer, skal der ikke meget til, før en spiral kan gå i gang, hvor man i stedet for at samarbejde vokser fra hinanden. Og jo længere man vokser fra hinanden, jo større er risikoen for, at det kommer til konflikter, siger han.

Historieprofessor Uffe Østergaard fra Handelshøjskolen CBS i København forsker i nationalisme i den europæiske union. Han medgiver, at den omfattende økonomiske krise puster til nationalismen i Europa.

Folk søger tilflugt i de nationale fællesskaber, når de bliver trængt. De gør de både i Syd- og Østeuropa i øjeblikket, men også her i Danmark og resten af Norden. Det kommer blandt andet til udtryk gennem modviljen mod EU, siger han.

Den tiltagende skepsis over for EU og øget nationalisme bunder blandt andet i manglende historiebevidsthed om, i hvor høj grad EU med euroen og det indre marked har løst kriser og skabt velstand i Europa, mener professoren. Dermed risikerer historien at gentage sig.

På en paradoksal måde er EU blevet offer for sin egen succes. EU blev ikke skabt som modsætning til nationalstaterne. Tværtimod reddede EU nationalstaterne fra nationalismen, fordi staterne var i enorm krise efter Anden Verdenskrig, siger han.

Den franske udenrigsminister, Alain Juppé, har sagt til franske medier, at krisen skaber farlig grobund for voldelig nationalisme, der vækker mindelser om 1930erne:

Dette er en eksistentiel krise for Europa, der øger udsigten til en tilbagevenden til voldelige konflikter på vores kontinent. Dette kan sætte spørgsmålstegn ved alt, hvad vi har skabt, ikke kun i de 20 år siden Maastricht-traktaten, men siden grundlæggelsen af det europæiske fællesskab.