De værdipolitiske holdninger spiller ind ved valget på søndag

Økonomi, arbejdsløshed og immigration er de største bekymringer for de europæiske vælgere, men etiske emner spiller også ind, når Europa går til valg

Det stærkt EU-kritiske, italienske parti Lega Nord har vendt sig mod den værdipolitiske kamp forud for EU-valget. Her er det kampen mod abort under en demonstration i Rom.
Det stærkt EU-kritiske, italienske parti Lega Nord har vendt sig mod den værdipolitiske kamp forud for EU-valget. Her er det kampen mod abort under en demonstration i Rom. Foto: Luigi MIstrulli/Scanpix.

Den konservative italienske avis Il Giornale skrev for nylig indigneret mod EU: ”Efter at have mistet vores økonomiske suverænitet, skal vi nu også påduttes, hvordan vi skal leve etisk.”

Avisens harme skyldes, at et flertal i Europa-Parlamentet har bedt EU-Kommissionen om at komme med forslag til, hvordan homoseksuelle ægteskaber indgået i et EU-land kan komme til at gælde i alle medlemsstater. Et ømt punkt i Italien, hvor der ikke er politisk flertal for at give homoseksuelle ret til at gifte sig, og staten ikke anerkender de forhold, der er indgået i udlandet.

”Hvis Parlamentet og Kommissionen efter at have påtvunget os absurde direktiver og regler nu også vil ændre definitionen på en familie, så tager de grundigt fejl,” erklærede Marta Bizzotto, medlem af Parlamentet for det stærkt EU-kritiske parti Lega Nord.

Sagen er et eksempel på de værdipolitiske holdninger, der også spiller ind ved valget på søndag. Diskussionen om de såkaldte traditionelle familieværdier contra rettigheder for seksuelle minoriteter og katolsk modstand mod for eksempel fri abort, prævention og dødshjælp har betydning for millioner af vælgere og finder ofte støtte i de populistiske antieuropæiske partier.

I Bulgarien har det ultra-højrenationale parti Ataka lavet en valgvideo, der nærmest sætter lighedstegn mellem EU og homoseksuelle ægteskaber, incest og pædofili som modsætning til traditionelle kristne ortodokse værdier. Den nationale valgkomité forbød videoen.

I Frankrig har titusinder flere gange demonstreret mod den lov, der tillader homoseksuelle at gifte sig. De har fået støtte fra Front National og dets leder, Marine Le Pen, der står til at få et særdeles godt valg. Og også andre steder i Europas storbyer er der i år blevet demonstreret til fordel for familieværdier i katolsk forstand.

En organisation af katolske familiegrupper, FAFCE, har kørt en stor kampagne op til valget, hvor de blandt andet promoverer 100 kandidater, der støtter deres politik. Den går blandt andet ud på at forsøge at presse EU til at stoppe enhver bistand til projekter, der indebærer forskning med fostre.

En række katolske præster har været ude med anbefalinger om at stemme ”familievenligt”. Den nordirske biskop Noel Treanor har for eksempel anbefalet at stemme ud fra den overbevisning, at ”ægteskabet mellem en mand og en kvinde er familiens fundament”. Og de irske biskopper kom forleden med en fælles udtalelse, der opfordrede alle og især de unge førstegangsvælgere til at bruge deres stemmeret. Biskopperne refererede til pave Frans, der har sagt, at kristne værdier skal promoveres også i politisk og økonomisk sammenhæng.

”Og det kommende valg er en vigtig mulighed for at vise det kristne engagement,” hed det i udtalelsen.