Homoseksuelle ægteskaber går sejrsgang i USA

Domstole stadfæster gang på gang homoseksuelles ret til ægteskab

Homoseksuelle ægteskaber går sejrsgang i USA
Foto: Justin Sullivan.

Domstol på domstol overalt i USA slår i disse dage en ny både juridisk, moralsk og værdipolitisk sandhed fast: Homoseksuelle amerikanere har lige ret til ægteskab. Så sent som i denne uge har dommere i Utah, Oregon og Pennsylvania stadfæstet, at disse delstaters ægteskabslove ikke kan udelukke homoseksuelle, og efter 18 juridiske sejre i træk synes bevægelsen for homoseksuelle ægteskaber nu at være på en ustoppelig sejrskurs i USA.

Kendelserne afspejler et bemærkelsesværdig kulturskifte i USA, hvor holdningen til ægteskaber mellem mennesker af samme køn i det seneste årti har ændret sig mere end til noget andet værdipolitisk spørgsmål. Ifølge den nyeste gallupmåling bakker 55 procent af befolkningen nu op om ægteskaber mellem homoseksuelle, mens den tilsvarende andel for 10 år siden var siden var 32 procent.

Udviklingens hast er rodfæstet i amerikaneres stærke opbakning til kærligheds-ægteskabet, mener Stuart Gaffney, der er kommunikationsdirektør i organisationen Marriage Equality USA (Ægteskabslighed i USA).

”Amerikanerne bakker bredt op om kærlighed og ægteskab som centrale sammenhængende værdier, og siden 2004, hvor homoseksuelle ægteskaber begyndte at blive en del af den offentlige debat, har vi oplevet stadig flere åbent homoseksuelle par i medierne og blandt naboer, venner og familier. Frygten for, at homoseksuelle ægteskaber ville føre til flere skilsmisser og skade parrenes børn, har også vist sig ubegrundede. Det betyder, at flere og flere amerikanere opfatter det som indlysende, at homoseksuelle skal kunne gifte sig,” siger Stuart Gaffney, der som analytiker og aktivist har fulgt udviklingen tæt igennem de seneste 10 år.

Den seneste dom blev afsagt i Pennsylvania, da en føderal distriktsdommer i tirsdags kendte delstatens forbud mod homoseksuelle ægteskaber forfatningsstridigt.

”Vi er et bedre folk end det, som disse love repræsenterer. Det er på tide at kaste dem i historiens askedynger,” erklærer dommer John Jones III i sin kendelse, der nu forventes at blive appelleret.

Dagen forinden kom en anden føderal distriktsdommer til samme konklusion i Oregon, hvor homoseksuelle par umiddelbart derefter stillede sig i kø for at blive gift. Samme dag befalede en dommer i Utah-delstaten at anerkende cirka 1000 ægteskaber, som blev indgået mellem homoseksuelle i december, efter at en anden føderal dommer omstødte Utahs forbud mod homoseksuelle ægteskaber. USAs højesteret udsatte i januar midlertidigt vielserne i Utah, indtil at en domstol har færdigbehandlet en appelsag.

Tidligere i år har føderale distriktsdommere kendt forbud mod homoseksuelle ægteskaber ulovlige i delstater som Texas, Arkansas, Oklahoma og Idaho. Kendelserne er nu genstand for appeller, og eksperter forventer, at det kun er et spørgsmål om tid, før en af sagerne havner i USAs højesteret, der dermed vil tage stilling til, om love mod homoseksuelle ægteskaber er i strid med forfatningen.

Homoseksuelle ægteskaber er i dag lovlige i 18 delstater og forbudt i de øvrige 32. Opbakningen til homoseksuelle ægteskaber deler sig langs religiøse, generationsmæssige og politiske skillelinjer. Eksempelvis bakker 78 procent af de 18-30-årige ifølge den nye gallupmåling op om ægteskaber mellem par af det samme køn, mens det samme gælder for 42 procent af USAs pensionister.