Der er håb for elefanterne

Antallet af dræbte elefanter er faldet i de seneste tre år, ifølge ny rapport

“Vi ser nogle opmuntrende tegn, men erfaringen har vist, at krybskytteritendenser kan skifte dramatisk og hurtigt, specielt når det involverer international organiseret kriminalitet,” siger han til den britiske avis The Guardian. Foto: Hanelefant i Virunga Nationalpark i afrika
“Vi ser nogle opmuntrende tegn, men erfaringen har vist, at krybskytteritendenser kan skifte dramatisk og hurtigt, specielt når det involverer international organiseret kriminalitet,” siger han til den britiske avis The Guardian. Foto: Hanelefant i Virunga Nationalpark i afrika. Foto: Topp/Bio photo.

Nedslående nyheder om det omfattende og toporganiserede krybskytteri, der finder sted på verdens elefanter, har stået i kø i de seneste år. Men nu breder der sig en forsigtig optimisme i vildtbeskyttelseskredse, efter at en ny rapport fra den internationale organisation Cites, som beskæftiger sig med bekæmpelsen af handel med truede dyre- og plantearter, gør det klart, at antallet af dræbte elefanter er faldet i de seneste tre år.

Mens antallet af nedlagte elefanter toppede i 2011 med 25.000 dyr, faldt tallet til 22.000 året efter, og sidste år faldt antallet af dræbte dyr med yderligere et par tusind til 20.000. Den relative succes skyldes en målrettet international indsats for at nedbringe krybskytteriet ifølge generalsekretær i Cites, John Scanlon.

“Vi ser nogle opmuntrende tegn, men erfaringen har vist, at krybskytteritendenser kan skifte dramatisk og hurtigt, specielt når det involverer international organiseret kriminalitet,” siger han til den britiske avis The Guardian.

Når succesen stadig er relativ, hænger det sammen med, at tallet af dræbte elefanter på et år fortsat overstiger antallet, der bliver født. Altså mindskes verdens samlede elefantbestand fortsat.

Årsagerne til, at der bliver dræbt færre elefanter skyldes blandt andet, at Kenya, Tanzania og Uganda hovedleverandører af elfenben og tre af de otte lande, som er identificeret som centrale i illegal elfenbenshandel sammen med aftagerlande som Kina, Malaysia, Filippinerne, Thailand og Vietnam i et vist omfang er lykkedes med at styrke indsatsen mod krybskytteri. Til sammen står de tre afrikanske lande for 80 procent af store beslaglæggelser af elfenben på kontinentet.

Endnu en positiv faktor i udviklingen er ifølge Cites, at Kina, der ellers har været og stadig er en af hovedaftagerne til elfenben, i stigende grad efterspørger fossileret mammutelfenben fra Rusland, der kan handles lovligt.

Fremover er det afgørende, at den positive udvikling, der er opnået gennem de seneste tre år, konsolideres, så krybskytteriet bliver bekæmpet hele vejen ”fra indsatsen 'i marken', i toldvæsnet og til indsatsen på det sorte marked (for elfenben, red.),” understreger John Scanlon.

Først når den indsats er lykkedes, kan man tale om, at udviklingen for alvor går i den rigtige retning, og at krybskytterikurven knækket ifølge John Scanlon.

”Til den tid kan vi tale om, at vi har fået vendt de seneste 10 års nedslående udvikling.”