Hundreder bliver dræbt som hekse i Tanzania

Over 700 tanzaniere blev sidste år slået ihjel efter anklage om at være hekse. Problemet er voksende

Ifølge undersøgelsen indarbejder såvel landets kristne som muslimer fortsat elementer af heksetro i den daglige tro og religiøse praksis.
Ifølge undersøgelsen indarbejder såvel landets kristne som muslimer fortsat elementer af heksetro i den daglige tro og religiøse praksis.

Et stigende antal ældre tanzaniere, flest kvinder, bliver slået ihjel efter at være blevet beskyldt af familiemedlemmer eller lokalsamfundet for at udøve heksekunst. Mens 600 ældre tanzaniere i 2011 blev dræbt i sager med forbindelse til heksetro, steg tallet sidste år til 765 dræbte ifølge den tanzaniske menneskerettighedsorganisation Legal and Human Rights Centre (Center for Lov og Menneskerettigheder), der har fulgt udviklingen siden 2005.

Forud for drabene har der ofte været alvorlig sygdom, død eller ulykker i de ældres omgangskreds. Ulykker, der efterfølgende resulterer i, at den ældre bliver beskyldt for at have kastet en forbandelse over den eller de uheldige.

Udviklingen er dybt bekymrende, advarer ældreorganisationen HelpAge International Tanzania, der arbejder for at forbedre ældre tanzanieres levevilkår, herunder adgang til sundhedsvæsen, pension og et liv uden frygt.

Organisationens landedirektør, Amleset Tewodros, peger på, at drabene særligt rammer de svageste ældre.

”Det er tit de mest udsatte i samfundet og de, der mindst er i stand til at forsvare sig selv, som bliver beskyldt for at være hekse. Ingen skal leve i frygt for at blive gammel. Førende regeringsmedlemmer, undervisere og medier må bruge deres indflydelse til at udfordre den tro og praksis, der fører til brud på de ældre mænd og kvinders menneskerettigheder,” siger hun til den tanzaniske avis The Citizen.

Øvelsen er dog ikke enkel i Tanzania, der er dét afrikanske land, hvor flest tror på en form for sort magi eller heksekunst. Det fremgår af en meget omfattende undersøgelse foretaget i 2012 af det uafhængige amerikanske forskningscenter Pew, som har specialiseret sig i religion og samfundsforhold. I undersøgelsen gennemførte Pew 25.000 personlige interviews i 19 afrikanske lande, og hele 60 procent af tanzanierne sagde, at de tror på en form for heksekunst og sort magi.

Ifølge undersøgelsen indarbejder såvel landets kristne som muslimer fortsat elementer af heksetro i den daglige tro og religiøse praksis. Det kan for eksempel dreje sig om tro på onde ånder, tro på forbandelser samt en tro på, at brud på et tabu kan medføre død, sygdom eller anden ulykke for en selv eller ens nære.

Et faktum, der ifølge eksperter blandt andet skal forklares med, at Tanzania i mindre grad har været udsat for europæisk indflydelse under kolonitiden end nabolande som Kenya og Mozambique.

Help Age International Tanzania efterlyser et markant større nationalt fokus på det stigende antal heksetrosrelaterede drab på landets ældre. Ikke mindst på at få gerningsmændene straffet. I dag bliver mange af gerningsmændene aldrig retsforfulgt, til trods for at lokalsamfundet, ifølge Help Age International Tanzania, ofte er klar over, hvem der har begået forbrydelsen.