Prøv avisen

Unge briter drikker mindre

”Unge mennesker er blevet mere ædruelige på alle måder. De har set, hvad der sker, og de ved, at de ikke kan opføre sig på den måde,” siger Kathy Gungell fra den politiske tænketank Centre for Policy Studies til den britiske avis Daily Mail

Brugen af alkohol, tobak og stoffer er på sit laveste niveau blandt engelske skoleelever i det seneste årti.

Det fremgår af en undersøgelse blandt 5000 skoleelever i alderen 11 til 15 år. Mest markant er det, at rygerne stort set er forsvundet. Andelen af børn, der ryger jævnligt er nede på tre procent mod ni procent i 2003. Andelen af rygere er således på det laveste niveau i 30 år.

For 10 år siden svarede hver fjerde elev, at de havde drukket alkohol, mens det nu gælder færre end hver tiende.

Seks procent af alle elever havde taget en form for stoffer inden for den seneste måned. Andelen har været stabil over de seneste år, men er en halvering i forhold til for 10 år siden.

”Vores rapport giver et opmuntrende bevis på, at stadig færre unge jævnligt ryger, drikker eller tager stoffer, og at niveauet er halveret på et årti. Det er også værd at notere, at brugen af stoffer har stabiliseret sig over de seneste år,” siger Kingsley Manning, der er formand for informationscentret for sundhed og social omsorg, Health and Social Care Information Centre, der står bag undersøgelsen.

Undersøgelsen har også set på de unges holdninger til brugen af rusmidler. Hvor de unge i det store hele tager afstand fra brugen af hårde stoffer, er de mere tolerante over for brugen af hash.

Flere fremtrædende britiske personligheder har talt for at afkriminalisere visse stoffer. Men de nye tal får modstandere af en liberalisering til at sige, at de unge ikke ønsker lettere adgang.

”Unge mennesker er blevet mere ædruelige på alle måder. De har set, hvad der sker, og de ved, at de ikke kan opføre sig på den måde,” siger Kathy Gungell fra den politiske tænketank Centre for Policy Studies (Center for Politiske Studier) til den britiske avis Daily Mail.

Statens Institut for Folkesundhed undersøgte senest i 2010 forbruget blandt børn i alderen 11 til 15 år. Den påviste, at de yngste stort set ikke drikker, men at forbruget er højest blandt de 15-årige.

I 2010 drak 28 procent af de 15-årige drenge alkohol mindst én gang om ugen. Men tallet var helt oppe på 50 procent i 2002. På otte år var de tilsvarende tal for piger faldet fra 39 til 19 procent.

Omkring hver tiende 15-årige røg dagligt.