Norge vil fratage hellige krigere statsborgerskab

Som Storbritannien ønsker norsk minister fra Fremskrittspartiet at fratage statsborgerskab fra Syrien-krigere.

Norges regering arbejder på at fratage hellige krigere deres norske statsborgerskab, lyder det fra Solveig Horne (Fremskrittspartiet), minister for børn, ligestilling og inklusion.

- Dette er et stærkt signal til mennesker, som ønsker at deltage i terrorvirksomhed og krig, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Storbritannien har allerede indført en sådan lov, og Holland har hen over sommeren været i gang med at vedtage lignende tiltag.

Norge har lige som en række andre lande i Europa, deriblandt Danmark, set statsborgere rejse til blandt andet Syrien for at deltage i hellig krig, og den udvikling har skabt bekymring i Vesten.

- Vi vil derfor vende hver en sten for at finde nødvendige tiltag, som skal modvirke radikalisering og ekstremisme.

- Vi vil igangsætte en udredning af, om der bør indføres regler om tab, hvis en statsborger optræder stærkt til skade for statens vitale interesser eller frivilligt har gjort tjeneste i en fremmed militærtjeneste, siger Solveig Horne.

Den norske regerings udredningsarbejde vil ifølge pressemeddelelsen blive indledt snarest.