Forskere advarer: CO2-niveauet nåede ny rekord i 2013

Niveauet af CO2 i atmosfæren steg sidste år i det hidtil hurtigste tempo, siden pålidelige målinger begyndte for tre årtier siden, skriver Den Meteorologiske Verdensorganisation, WMO, i sin årsrapport.

Rapporten konstaterer samtidig, at drivhusgasserne i atmosfæren nåede op på et rekordhøjt niveau i 2013.

”Vi ved uden tvivl, at vores klima er under forandring, og at vejret bliver mere ekstremt på grund af menneskelige aktiviteter såsom afbrænding af fossile brændstoffer,” siger WMO's generalsekretær, Michel Jarraud, i forbindelse med rapportens offentliggørelse.

”Udslip af CO2 i fortiden, i nutiden og fremtiden har en ophobende effekt på både global opvarmning og på forsuringen af verdenshavene. De fysiske grundlove står ikke til at ændre. Tiden er ved at rinde ud for os,” advarer han.

Koncentrationen af kuldioxid og metan slog alle rekorder i 2013. De globale koncentrationer af CO2, som er den vigtigste drivhusgas, der forårsager global opvarmning, er nu 42 procent højere end i 1750, som er før den industrielle revolution.

Afbrænding af kul og olie samt produktion af cement er med til at øge CO2-niveauet. CO2 forbliver i atmosfæren i hundredvis af år, i havene endnu længere. Det har store følger for verdenshavene, der forsures, og hvor økosystemer følgelig ændres.

WMO siger, at det nuværende forsuringsniveau aldrig har været så højt som nu - i det mindste ikke i de seneste 300 millioner år.

Rapporten antyder dog, at den øgede mængde CO2 i atmosfæren ikke kun skyldes stigende CO2-udledning, men også kan hænge sammen med, at verdens skove og have ikke optager så meget CO2 som tidligere. Normalt siger man, at omkring halvdelen af den udledte CO2 optages på jorden, mens resten siver ud i atmosfæren.

Det kan potentielt være meget alvorligt, advarer John Nordbo, miljøfaglig chef i WWF Verdensnaturfonden:

”Man skal tage det meget alvorligt, at mængden af CO2 stiger mere, end den umiddelbart har gjort. Og ikke mindst frygten for at mængden af CO2, der kan optages i planter og træer, er nedadgående. Det betyder, at opvarmningen må forventes at accelerere i de kommende år.”