Frankrigs muslimer vil bede for kristne

En såkaldt ”Paris Appel” fordømmer Islamisk Stat som barbarer og forsvarer de kristnes ret til at forblive i Mellemøsten

Omkring 1000 franske moskéer vil i morgen bede for de kristne i Mellemøsten.
Omkring 1000 franske moskéer vil i morgen bede for de kristne i Mellemøsten. . Foto: Robert Harding Images.

Omkring 1000 franske moskéer vil i morgen bede for de kristne i Mellemøsten. Det er et af de konkrete resultater, som forventes af den såkaldte ”Paris Appel,” som i tirsdags blev offentliggjort af en række franske muslimske organisationer. I appellen tager Frankrigs Muslimske Nationalråd, CFCM, utvetydigt afstand fra Islamisk Stats overgreb, herunder forfølgelserne af de kristne i Irak.

”Underskriverne fordømmer utvetydigt disse terrorhandlinger, der udgør forbrydelser mod menneskeheden, og erklærer højtideligt, at disse grupper, deres tilhængere og deres medlemmer ikke handler i islams navn,” hedder det i appellen, der er blevet til på initiativ af CFCM i samarbejde med organisationen Østens Kristne i Fare, CHREDO.

Lige så utvetydigt støtter erklæringen de kristne mindretals ret til at forblive i Mellemøsten.

”Underskriverne lægger vægt på at udtrykke deres støtte til vore kristne brødre i Østen, der trues på deres eksistens af disse terrorgrupper. Vi udtrykker utvetydigt deres umistelige ret til at leve her i værdighed og sikkerhed og med frihed til at udøve deres tro. Man kan ikke forestille sig et Mellemøsten, der skilles fra denne del af sin identitet,” hedder det i Paris Appellen, der også støttes af Sammenslutningen af Frankrigs Demokratiske Muslimer og Koordinationen af Tyrkiske Muslimer i Frankrig.

”Jeg kan allerede høre kynikerne sige, at den slags appeller er nytteløse, men vi befinder os i en kulturkrig. Over for våbenmagten mobiliserer vi åndens magt,” har lederen af Frankrigs Muslimske Nationalråd og rektor for Den Store Moské i Paris, Dalil Boubakeur, udtalt til dagbladet Le Figaro.

Patrick Karam, leder af Østens Kristne i Fare, forventer, at appellen kan få praktisk betydning for de kristne i Mellemøsten.

”Hidtil har man kunnet få det indtryk, at det var de kristne europæere, der støttede de kristne i Mellemøsten, og det kunne medvirke til at stigmatisere de kristne og øge modviljen mod dem. Med denne utvetydige muslimske støtte til Østens kristne er det ikke længere muligt at hævde, at det kun er kristne, der tager afstand fra Islamisk Stats overgreb,” siger Patrick Karam til Kristeligt Dagblad.

Han håber også, at den muslimske fordømmelse af Islamisk Stat vil påvirke nogle af de unge, der fristes til at slutte sig til organisationen i Syrien eller Irak.

”Når moskéerne på fredag beder for de kristne, vil det budskab lyde, at Islamisk Stat ikke driver jihad men begår forbrydelser mod menneskeheden. Man kan håbe på, at det vil få nogen til at tænke sig om,” siger Patrick Karam.

Dalil Boubakeur har peget på, at både Den Arabiske Liga og Organisationen for Islamisk Konference, OIC, har fordømt Islamisk Stat i stærke vendinger. Og organisationerne bag Paris Appellen håber, at moskéer i andre lande vil slutte sig til initiativet og bede for de kristne. Desuden planlægges en international konference i Paris i december, hvor man håber at samle den muslimske verdens politiske og religiøse ledere til en samlet front mod Islamisk Stat.

Frankrigs indenrigsminister, Bernard Cazwneuve, har hilst initiativet velkomment, og det samme har flere muslimske hjemmesider. Den magtfulde organisation Unionen af Islamiske Organisationer i Frankrig, der står Det Muslimske Broderskab nær, har ikke ønsket at underskrive appellen, men har selv i juli udsendt en erklæring, der fordømmer Islamisk Stat.