Prøv avisen

Værdipartier udfordrer Sveriges politiske skillelinjer

Tre partier har gjort op med det ideologiske skel mellem Sveriges venstre- og højrefløj ved at slå sig op på værdipolitiske enkeltsager. Professor mener, at det er udtryk for en generel individualisering i samfundet

Traditionelt har det afgørende politiske slagsmål i svenske valgkampe været fordelingspolitik og er blevet udkæmpet i duel mellem venstrefløjens Socialdemokraterne og højrefløjens Moderaterne. Banen har været klart kridtet op, og vælgerne har ved hvert valg skullet tage stilling til spørgsmål som skat og sociale ydelser.

Det billede er noget anderledes i Sverige i dag, der i de seneste år har gennemgået en markant forandring i det politiske liv. Mange svenskere mener, at skellet mellem fløjene er blevet udvisket, og at de store partier - for at score vælgere fra den modsatte banehalvdel - i dag ligner hinanden til forveksling.

Samtidig har partierne Feministisk Initiativ, Sverigedemokraterne og Miljøpartiet markeret sig med klare værdipolitiske enkeltsager og på den måde udfordret det traditionelle politiske skel. Feministisk Initiativ arbejder for større ligestilling, Miljøpartiet for en grønnere klimapolitik og Sverigedemokraterne for et opgør med den åbne indvandrerpolitik.

Ulf Bjereld, der er professor i statskundskab ved Göteborgs Universitet, peger på, at svenskerne er begyndt at lægge vægt på enkelte områder, de mener er væsentlige, frem for at have et klart ideologisk ståsted.

”Der er løbende debat om, at skellet mellem blokkene er blevet meget lille, og at mange synes, det er svært at se forskel på de store partiers politik.”

”Venstre-højre-dimensionen har historisk været så stærk, at man ikke har kunnet komme frem ved blot at slå på ét enkelt område, men i takt med at forskellene udviskes, og samfundet er blevet mere individualiseret, er der skabt rum til partier, der ikke klart kan placeres på en klassisk venstre-højre-skala. Det gælder både Feministisk Initiativ, Sverigedemokraterne og Miljøpartiet,” siger Ulf Bjereld.

De tre partier står til samlet at få næsten hver fjerde stemme ved valget i morgen. Ifølge den seneste meningsmåling, foretaget for avisen Aftonbladet, vil 7,5 procent af vælgerne stemme på Miljøpartiet, 11,1 procent vil stemme på Sverigedemokraterne, mens Feministisk Initiativ vil få 3,4 procent - lige under spærregrænsen på fire procent. En grænse, der i Sverige er dobbelt så høj som i Danmark, fordi man ifølge Mikael Sundström, der er lektor i statskundskab ved Lunds Universitet, ikke har ønsket, at meget små partier har skullet lave kludder i det politiske arbejde.

Dette ud fra argumentet om, at partierne skal have nok mandater til at kunne deltage i alle udvalgene i Rigsdagen, og at arbejdet med at danne regering kan blive svært, hvis mange små partier blander sig.

Han peger på, at selvom de tre partier alle har enkelte værdipolitiske mærkesager, har de alligevel vidt forskellig historie. Mens Miljøpartiet har siddet i Rigsdagen siden 1988 og har en lang politisk tradition, kom Sverigedemokraterne for første gang ind i parlamentet ved valget i 2010, mens Feministisk Initiativ endnu ikke er blevet valgt ind.

”Feministisk Initiativ har skabt en hel bevægelse og har haft succes med en græsrodsstrategi, hvor politikerne stemmer dørklokker og taler med vælgerne på gadeniveau. Selvom de har politiske modstandere, er mange imponerede over dem,” siger Mikael Sundström.

”Sverigedemokraterne er et protestparti, der har bygget langsomt op og i første omgang satsede på at komme ind på kommunalt niveau for at skabe et mere stuerent omdømme, som de ellers har kæmpet meget med,” fortæller han.

Mikael Sundström peger på, at Miljøpartiet i dag opfattes som et etableret parti på linje med de andre traditionelle partier. Men selvom de har indgået regeringsalliance med Socialdemokraterne, er de formelt set stadigvæk i opposition til den traditionelle blokpolitik.

På trods af at de tre partier samlet står til at få mange stemmer, vurderer Mikael Sundström, at ingen af dem vil få afgørende indflydelse i den nærmeste fremtid. Sverigedemokraterne, fordi ingen vil samarbejde med dem, mens Miljøpartiet kan få det særdeles svært som lille parti i regering med Socialdemokraterne.

Og selvom Feministisk Initiativ har fået meget opmærksomhed - og med over fem procent af stemmerne kom ind i Europa-Parlamentet ved valget i maj - vurderer han, at de får vanskeligt ved at komme over spærregrænsen.

”Selvom de har haft momentum, ser det svært ud. Og hvis de ikke kommer ind nu, bliver det endnu sværere næste gang. Men de kommer til at leve i mindst fem år til (indtil næste Europa-Parlamentsvalg, red.).”