Selvmord er stort problem i fattige lande

Ny rapport fra WHO bryder med en hidtil gængs forestilling om, at selvmord primært er et i-landsproblem

Tre ud af fire selvmord sker i middel- og lavindkomstlande. Modelfoto.
Tre ud af fire selvmord sker i middel- og lavindkomstlande. Modelfoto.

Over 800.000 mennesker begår hvert år selvmord. Det svarer til, at der hvert 40. sekund er en person, som tager sit eget liv. Men hvor det tidligere har været antaget, at selvmord var mest udbredt i rige lande, sker tre ud af fire selvmord i middel- og lavindkomstlande. Det viser en ny rapport fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.

”Denne rapport opfordrer til handling for at adressere et stort offentligt sundhedsproblem, der har været afskærmet som tabu i al for lang tid,” siger Dr. Margaret Chan, der er generaldirektør for WHO.

WHO's rapport er den første af sin slags og præsenterer data om selvmord og selvmordsforsøg fra organisationens 172 medlemslande i perioden 2000-2012.

Rapporten viser, at 75,5 procent af alle verdens selvmord bliver begået i middel- og lavindkomstlande. Hvis man sammenholder det med, at 81,7 procent af verdens befolkning bor i de pågældende lande, sker der relativt set lidt flere selvmord i den rige del af verden, men alligevel er tallet overraskende, påpeger forskerne. Der har nemlig i lang tid hersket en udpræget misforståelse om, at selvmord primært sker i højindkomstlande. Det understreges samtidig, at selvmord i flere lavindkomstlande ofte er tabuiseret og derfor ikke altid registreret lige så systematisk som i højindkomstlande. Rapporten undersøger også, hvilke metoder folk bruger til at begå selvmord. I højindkomstlande benytter folk sig oftest af hængning, mens folk, der bor i fattigere lande, i høj grad benytter sig af at drikke let tilgængelig plantegift, hvis de ønsker at dø. Selvforgiftning er dermed en af de oftest benyttede selvmordsmetoder på verdensplan.

Selvmord er på verdensplan den næsthyppigste dødsårsag for unge mellem 15-29 år. Kun trafikulykker dræber flere - men det gør sig ikke gældende for højindkomstlandene, deriblandt Danmark. Her er selvmord den hyppigste dødsårsag blandt unge. Der er dog også gode nyheder: Selvom verdensbefolkningen er steget mellem 2002 og 2012, er antallet af selvmord i samme periode faldet.