Nye erobringer gør Islamisk Stat mere sårbar

Terrorbevægelsen Islamisk Stat fremstår næsten uovervindelig. Men for hver sejr stiger også behovet for ressourcer til at fastholde det erobrede land

Røg fra byen Kobani, som Islamisk Stat lige nu forsøger at overtage.
Røg fra byen Kobani, som Islamisk Stat lige nu forsøger at overtage. . Foto: ARIS MESSINIS.

Den syriske grænseby Kobani kan blive det næste trofæ for terrorbevægelsen Islamisk Stat (IS). Hvis det lykkes at erobre byen, står IS dog ikke blot med endnu en eftertragtet sejr. Bevægelsen står også med yderligere 40.000 borgere, der skal kontrolleres og sikres mad, vand, varme, ro og orden. Og den står med et landareal, der lægger mindst 10.000 kvadratkilometer til det territorium, bevægelsen skal forsvare.

IS' evne til at erobre nyt land har fået den til at fremstå som en selvkørende mejetærsker, der ubønhørligt har ædt sig ind på ethvert nyt mål, den har udset sig. Men de hastige succeser kan også blive det, der vælter IS.

”Deres krigsmaskine skal hele tiden holdes i gang. De skal skaffe nye soldater, de skal uddanne dem, de skal transportere dem, skaffe dem mad, og de skal kunne styre dem militærstrategisk. Samtidig skal de holde gang i de lokalsamfund, de erobrer - også med mad, vand, infrastruktur og så videre. Byerne skal jo fungere,” siger Lars Cramer-Larsen, major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med særlig viden om Mellemøsten.

Indtil nu har IS været meget effektive til at opbygge deres egen administration i de byer, de erobrer, hvilket har sikret dem social og politisk kontrol med indbyggerne. Blandt andet ved hjælp af politiske kommissærer, som har sørget for, at der blev betalt ekstra skatter, at mindre børn kom i koranskoler og større drenge i træningslejre som soldater. Denne ”statsopbygning” kræver dog både mange penge og mange loyale tilhængere, og jo større kalifatet Islamisk Stat bliver, jo vanskeligere bliver det at opretholde en finmasket kontrol. Bevægelsens soldater kan ganske enkelt ikke være alle steder på en gang.

”Set fra min stol kan den ikke fastholde sin magt på længere sigt. Det er en kolos på lerfødder,” siger Lars Cramer-Larsen.

”Som det er blevet sagt, er Islamisk Stat gået fra at være verdens rigeste terrororganisation til at være verdens fattigste stat.”

Mangel på penge kan blive et selvstændigt problem i forhold til de mange sunni-ledere, særligt i Irak, der i øjeblikket støtter Islamisk Stat i protest mod de nationale regeringer, mener Gareth Stansfield, professor i mellemøststudier ved Exeter Universitet og seniorforsker ved det britiske forsvars- og sikkerhedspolitiske forskningsinstitut RUSI. Deres loyalitet afhænger i høj grad af, om de føler, at IS kan levere dem bedre vilkår end de hidtidige politiske ledere:

”Det er en kendsgerning, at Isis (andet navn for Islamisk Stat, red.) har betydelige svagheder - ikke mindst, når det gælder administrationen af det, der er en temmelig stor økonomi med mange interessegrupper (herunder stammer). De risikerer at vende sig mod Isis, hvis deres interesser ikke bliver tilgodeset,” skriver han i en analyse af Islamisk Stat.Jim Walsh, forsker i international sikkerhed ved det anerkendte tekniske universitet Massachusetts Institute of Technology, peger i en kommentar til tv-stationen WBUR på, at Islamisk Stats succeser ikke blot betyder, at den har fået mere land at forsvare. For hver sejr i år har den også fået flere fjender. Islamisk Stat har ingen regionale allierede, men er tværtimod ugleset af både lokale regeringer, traditionelle religiøse ledere og sågar også ”kollegaer” inden for terrorbranchen, som det er lykkedes Islamisk Stat at lægge sig ud med ved at håne dem for at være for svage.

En af årsagerne til Islamisk Stats succes har været bevægelsens evne til at tiltrække nye støtter, også i Europa og USA. Denne evne har dog samtidig en klar bagside, mener den amerikanske historiker Stephen Smoot. Islamisk Stats ivrige rekruttering i Europa og USA gør det meget lettere for de vestlige efterretningstjenester at følge deres aktiviteter.

”Isis' fornøjelse ved at rekruttere europæere og amerikanere til deres sag åbner en dør på vid gab for infiltrering i bred forstand. Medierne fremstiller taktikken med rekruttering som en styrke, men den har i virkeligheden potentiale til fatalt at svække dem,” skriver han i det erklæret konservative magasin Townhall.

Den brutalitet, som indtil nu har hjulpet Islamisk Stat med at underlægge sig byer og befolkninger, fordi de er blevet skræmt til eftergivenhed, bærer også kimen til nederlag i sig, vurderer Ramzy Mardini, forsker ved Rafik Hariri Centret under Det Atlantiske Råd i USA.

”På et tidspunkt vil der komme modstand fra den lokale befolkning. Det har været en sand optur (for Islamisk Stat, red.), men det er ikke en, der er bæredygtig,” siger han til den amerikanske nyhedsside Global Post.