Prøv avisen

Abort og vielse af homoseksuelle skiller Obama og Romney

Kirkeministeriet skriver rapporter, som ingen læser. - Foto: STAFF Denmark

MED AFSTEMNING: Barack Obama og Mitt Romney ser forskelligt på mange spørgsmål i den amerikanske værdidebat

Amerikanerne står i dag over for et valg mellem to præsidentkandidater, der ikke alene har forskellige tilgange til samspillet mellem borger og stat, men som også har fundamentalt forskellige holdninger til de mest omstridte moralske og etiske spørgsmål i den amerikanske værdidebat.

LÆS OGSÅ: Amerikanerne vælger efter økonomien og moralen

Det gælder eksempelvis spørgsmålet om kvinders ret til abort. Barack Obama støtter uforbeholdent kvinders ret til at vælge svangerskabsafbrydelse, omend han også lægger vægt på, at USAs høje aborttal skal nedbringes og i den forbindelse blandt andet anbefaler seksuel afholdenhed og alternativer til abort såsom adoption.

Mitt Romney, der tidligere i sin politiske karriere bakkede op om abortretten, er i dag erklæret modstander med undtagelse af de tilfælde, hvor graviditeten skyldes incest eller voldtægt, eller hvor moderens liv er i fare. Den republikanske kandidat ønsker, at højesteretsdommen Roe kontra Wade, der i 1973 stadfæstede amerikanske kvinders ret til abort, omstødes, og at abortlovgivningen gøres til et anliggende for de enkelte delstater.

De to præsidentkandidater har også ganske forskellige holdninger til homoseksuelles ret til ægteskab. Som den første amerikanske præsident nogensinde stod Barack Obama tidligere i år frem og tilkendegav, at han efter længere tids sjælesøgen nu bakker op om en udvidelse af ægteskabsbegrebet til at omfatte homoseksuelle vielser. Som forklaring henviste Obama til sin kristne tro og Jesu bjergprædiken, der befalede Jesu tilhængere at behandle andre, som de selv ønsker sig behandlet.

Når vi tænker over vores tro, så er kernen i det, som vi tænker på, ikke bare Jesus, der ofrer sig på vores vegne, men også den gyldne regel, sagde præsidenten, da han redegjorde for sin holdning i et interview med ABC News.

Mitt Romney ønsker derimod at bevare ægteskabs-institutionens ukrænkelighed og forbyde vielser mellem mennesker af det samme køn via et tillæg til forfatningen.

Ægteskab er mere end en personligt tilfredsstillende skik. Det er også afgørende for en civilisations velbefindende. Det er derfor, at det er så vigtigt at bevare det traditionelle ægteskab sammenslutningen af en mand og en kvinde, siger Mitt Romney i en officiel erklæring.

Til gengæld tilkendegiver republikaneren, at han som præsident ikke vil genoprette det forbud mod, at homoseksuelle åbent kan tjene i militæret, som præsident Obama har omstødt.

Et andet prekært kulturkrigsemne, stamcelleforskning, deler også de to kandidater. Barack Obama støtter brugen af stamceller fra menneskefostre i videnskabeligt øjemed og har som præsident lempet reglerne om statsstøtte til denne type forskning. Mitt Romey er imod og vil i stedet promovere etisk forsvarlig forskning med brug af stamceller fra voksne mennesker.