Prøv avisen

Afrikanere sætter større pris på frihed end penge

"God regeringsførelse er helt afgørende for afrikanernes velfærd,” siger direktør for holdet bag rapporten. Foto: Lars Laursen

Økonomisk afmatning forhindrer ikke afrikanske regeringer i at øge borgernes trivsel. Nogle af de vigtigste forudsætninger er nemlig gratis

Økonomisk vækst og et svulmende bruttonationalprodukt er ikke nødvendigvis det væsentligste i et afrikansk land, når det gælder indbyggernes velfærd og trivsel.

Derimod spiller det en afgørende rolle, hvordan magthaverne i landet udøver deres magt, og om den enkelte afrikaner oplever at kunne tro, mene og sige det, hun eller han vil, uden at vedkommende eller de nærmeste bliver generet eller straffet.

Det viser en velfærdsrapport fra den internationale tænketank Legatum Institute, der hører hjemme i London.

Undersøgelsen skiller sig ud ved ikke blot at måle den objektive økonomiske udvikling i form af faktorer som bruttonationalprodukt, arbejdsløshed og inflation, men også indbyggernes oplevelse af trivsel eller mangel på samme.

Når velfærd bliver gjort op på den måde, skifter ranglisten over kontinentets lande. Pludselig rykker lande som Uganda, Mozambique og Rwanda op i hierarkiet, mens olierige lande som Angola og Sudan rykker ned.

Det hænger i høj grad sammen med magtudøvelsen i landet, pointerer Alexandra Mousavizadeh, direktør for holdet bag rapporten.

”God regeringsførelse er helt afgørende for afrikanernes velfærd,” siger hun.

I en tid, hvor mange afrikanske økonomier oplever afmatning oven på årtiers vækst, finder Alexandra Mousavizadeh det nok så vigtigt, at nogle af de ændringer, der kan forbedre borgernes trivsel betydeligt, er gratis.

”Det kan eksempelvis være at ændre lovgivningen, så borgerne får ytrings- og forsamlingsfrihed. Eller at gennemføre troværdige valg frem for utroværdige valg. Det koster også færre penge at have en effektiv regering end at have en ineffektiv regering, så det er et godt sted at sætte ind i nedgangstider,” siger hun.

I Folkekirkens Nødhjælp kalder organisationens rådgiver i demokrati og rettigheder, Carol Rask, rapporten ”meget interessant” og er enig i, at god regerings- førelse er afgørende for afrikanernes trivsel.

Hun sætter dog spørgsmålstegn ved rapportens vurderinger af nogle af de lande, hvor borgerne udtrykker relativ stor trivsel i forhold til landets velstand.

”Vi ved, at civilsamfundenes råderum er lille i de pågældende lande. Derfor er der også grund til at tro, at folk svarer det, de tør svare, når de bliver spurgt, hvor tilfredse de er med forskellige samfundsforhold,” siger hun.

Carol Rask understreger, at effektiv regeringsførelse ikke kan stå alene, når der skal sikres en stabil, bæredygtig og mere ligeligt fordelt udvikling på den lange bane.

”Her er respekt for frihedsrettighederne afgørende, og det siger rapporten også i sine anbefalinger til Afrika.”

For ikke at risikere problemer med regeringerne i de pågældende afrikanske lande vil Folkekirkens Nødhjælp ikke citeres for, i hvilke lande man ikke kan regne med indbyggernes svar. Kristeligt Dagblad er dog bekendt med disse.