Prøv avisen

Afrikas mænd skal acceptere kvindens potentiale

Foto: .

Der er stor fokus på kvinder i forsøget på at skabe udvikling og vækst i Afrika, men hvis ikke mændene accepterer kvinders nye roller, bliver det svært

Vestafrika har i de senere år oplevet vækstrater på over fem procent, men alligevel lever mange af indbyggerne i kronisk fattigdom. Borgerkrige, politisk ustabilitet og faldende priser på landbrugsprodukter på verdensmarkedet har sat landene udviklingsmæssigt tilbage, og det går hovedsageligt ud over kvinder og børn, der ikke får nok at spise, ikke kommer i skole eller ikke kan få adgang til sundhed. For at fremme væksten i landene har organisationer som Verdensbanken derfor sat køn og ligestilling på dagsordenen i de senere år, og det samme vil udviklingsminister Christian Friis Bach (R):

LÆS OGSÅ: Alle kvinder har en sanger gemt i sig

Kvinderne har et enormt uudnyttet potentiale, og hvis det bliver bragt i spil på en hensigtsmæssig måde, vil det give mange samfund et betydeligt økonomisk og socialt skub fremad. Kvinder skal derfor sikres politiske rettigheder og også have lov til at eje og dyrke jord, muligheder for at drive erhverv og få adgang til kredit samt at disponere over egen indtægt.

Allerede nu arbejder mange af de vestafrikanske kvinder fra tidlig morgen til sen aften. Det er dem, der henter brænde, vand, dyrker og høster markerne, vasker samt tager sig af familien, og derfor er det forkert at tale om udvikling ud fra et rent økonomisk perspektiv, siger lektor ved Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitetscenter Signe Arnfred.

Kvinder laver allerede meget usynligt arbejde i og omkring familien. Det kan de ikke bare give slip på for at starte små butikker eller virksomheder. Ved kun at se på økonomi og vækst skaber Verdensbanken et reduceret ligestillingsbegreb, for mænd og kvinder kan ikke tjene penge på de samme præmisser, siger hun.

Signe Arnfred påpeger, at der er meget mere i udviklingsarbejdet end bruttonationalprodukter og vækstrater, og hvis man virkelig vil have kvinderne med, så må man også inddrage kønsforhold og kultur.

Mændenes rolle vil Christian Friis Bach gerne have tænkt mere ind i den nye regerings udviklingsstrategi. For kun hvis de kan se, hvordan ligestilling også kan hjælpe dem, vil de acceptere kvindernes nye rolle i hjemmet og samfundet, siger han og fortsætter:

Kvinderne vil blive overbebyrdede, hvis ikke mændene påtager sig nogle af de opgaver, som kvinderne traditionelt har haft. Derfor er det vigtigt for os at motivere og inddrage mændene i ligestillingsarbejdet. Det er en langvarig proces, men jeg tror på, at ligestilling i Vestafrika er muligt.

Det vil i den forbindelse være en god idé at lytte til kvinderne, kønsforskerne og græsrodsbevægelserne i landene, mener Signe Arnfred.

Udviklingsarbejde bør nemlig i højere grad end i dag differentieres fra land til by og fra region til region, og hvad der præcist er behov for, ved de berørte kvinder og mænd bedst selv.