Antisemitisme og islamofobi i vækst i Europa

Jødehad og had til muslimer florerer i de samme befolkningsgrupper, og begge dele er i vækst i Europa, viser en amerikansk under-søgelse

Europæerne er i stigende grad modtagelige for antisemitiske og antimuslimske synspunkter. Og det er i stigende grad de samme mennesker, som udtrykker sig fjendtligt om både jøder og muslimer.

Det viser en meningsmåling foretaget af det amerikanske forskningsinstitut Pew Research Center i Washington. Undersøgelsen indgår i en flerårig global undersøgelse af holdninger til især religion det såkaldte Global Attitudes Project.

Etnocentriske synspunkter er i fremgang i Europa. Flere indbyggere i store europæiske lande siger, de har et negativt syn på jøder, og også de negative holdninger til muslimer er i vækst, konkluderer undersøgelsen.

Rapportens forfattere peger især på, at de antijødiske og de antimuslimske holdninger synes at florere i de samme befolkningsgrupper.

Der er en stærk sammenhæng mellem antijødiske og antimuslimske holdninger i Vesten. Et negativt syn på jøder ledsages af et negativt syn på andre religioner, og dette mønster er blevet forstærket inden for de seneste to år. I 2006 havde 32 procent af dem, der gav udtryk for et negativt syn på muslimer, også et negativt syn på jøder. I dag er det 43 procent, hedder det i undersøgelsen.

Pew konstaterer, at antijødiske synspunkter især udtrykkes af personer over 50, ligesom der er en overvægt at antijødiske holdninger blandt folk med lav eller mellemlang uddannelse. Og det er også i disse befolkningsgrupper, man finder de fleste personer med antimuslimske holdninger. Især hvis de adspurgte også befinder sig på den politiske højrefløj.

De antisemitiske synspunkter er gennemsnitligt vokset med otte procent i befolkningen over 50 år og uden videregående uddannelse i de fem europæiske lande, undersøgelsen dækker, men kun med to procent i befolkningsgruppen under 50 og med videregående uddannelse.

Det er især Spanien, Polen og Rusland, som oplever en markant vækst i antisemitismen. 46 procent af spanierne siger, de ikke bryder sig om jøder, mod 21 procent i 2005, og 36 procent af polakkerne og 34 procent af russerne siger det samme mod henholdsvis 27 og 26 procent for tre år siden.

En lignende tendens gør sig gældende i Tyskland og Frankrig, hvor 25 og 20 procent af befolkningen er jødefjendske mod 21 og 15 procent i 2005.

Endnu flere europæere giver udtryk for fjendtlighed mod muslimer med 52, 50 og 46 procent af befolkningen i Spanien, Tyskland og Polen og 38 og 32 procent i Frankrig i Rusland. Til gengæld er væksten mindre markant i alle lande med undtagelse af Polen. Kun Storbritannien synes at gå fri af udviklingen. Her er det stabile ni procent, som er antisemitisk indstillet, mens den antimuslimske del af befolkningen er i let fremgang fra 18 til 23 procent.

Undersøgelsen har fået Europarådets generalsekretær, Terri Davis, til at reagere med en udtalelse om, at mange er forblændet af konflikten religionerne imellem. Denne undersøgelse viser, at den virkelige skillelinje går mellem fanatikerne, der pisker hadet op, og så de andre.

Et synspunkt, som uddybes af generalsekretærens talsmand, Matjaz Gruden:

Undersøgelsen kan tyde på, at når stigmatisering af en bestemt befolkningsgruppe eller religiøs gruppe først tolereres, fører det lynhurtigt til, at det også opleves som legitimt at lægge andre befolkningsgrupper eller religioner for had, analyserer Matjaz Gruden.

bpedersen@kristeligt-dagblad.dk