Prøv avisen

Om lykke i Australien

Ifølge OECDs Better Life Index er Australien det bedste land at leve i af de 36 OECD-lande. Indekset måler befolkningens vilkår ud fra 11 kombinerede målestokke: Boligforhold, indkomst, beskæftigelse, lokalsamfund, uddannelsesniveau, miljø, medborgerskab, sundhed, livstilfredshed, sikkerhed og balance mellem arbejdsliv og familieliv.

I de internationale lykkemålinger ligger australierne pænt, men ikke prangende. Forskning i lykke og fokus på positiv psykologi har en høj prioritet på australske universiteter og i Australiens erhvervsliv. I 2010 igangsatte den landsdækkende tv-station ABC projektet Making Australia Happy, hvis formål er at løfte lykkeniveauet i alle Australiens delstater. På tv-stationens hjemmeside kan alle borgere rekvirere et Get happy-træningsprogram.