Bødskov: Der laves ikke om på asylreglerne

Lempelse af asylreglerne for syriske flygtninge er ikke det samme som en regelændring, siger justitsministeren

Krisen i Syrien driver flygtninge nordpå, og antallet af asylansøgere er steget markant, siden den syriske konflikt brød ud i marts 2011. Her ses en gruppe syriske migranter, der er blevet tilbageholdt ved det serbiske grænse.
Krisen i Syrien driver flygtninge nordpå, og antallet af asylansøgere er steget markant, siden den syriske konflikt brød ud i marts 2011. Her ses en gruppe syriske migranter, der er blevet tilbageholdt ved det serbiske grænse. . Foto: MARKO DJURICA Denmark.

Reglerne for at få asyl i Danmark ændres ikke ved, at Flygtningenævnet har besluttet, at flygtninge fra de hårdest ramte områder i Syrien nu får direkte adgang til at søge asyl i Danmark.

Det udtaler justitsminister Morten Bødskov (S).

Asylreglerne er ikke ændret, og det er ikke blevet nemmere at få asyl. Der vil fortsat ske en individuel behandling af alle sager, siger han.

For at få asyl i Danmark skal man være personligt forfulgt i sit hjemland. Der er altså tale om en individuel vurdering af den enkelte asylsøger.

LÆS OGSÅ: Erik Bjerager: Stor tak til avisens læsere

I onsdags besluttede Flygtningenævnet imidlertid, at reglerne for asyl lempes for syriske krigsflygtninge, der kommer fra et område i Syrien, hvor der er hårde kampe og overgreb mod civile.

Men det tilsidesætter ikke kravet om individuel vurdering, påpeger Morten Bødskov.

Jeg har noteret mig, at der efter Flygtningenævnets opfattelse fortsat ikke er grundlag for at give asyl til alle syriske statsborgere, men at der er visse dele af Syrien, hvor man vil risikere overgreb i strid med menneskerettighederne, hvis man bliver sendt tilbage. Det er således fortsat en konkret og individuel vurdering, om ansøgeren opfylder betingelserne for at få asyl, siger justitsministeren.

Venstres integrationsordfører, Inger Støjberg, efterlyser en garanti for, at man får sendt de syriske flygtninge hjem igen, når krigen er slut.

Morten Bødskov gør opmærksom på, at det allerede ligger i asylbegrebet, at der ikke er tale om noget permanent.

Når konflikten slutter, kan de syriske asylsøgere, alt efter omstændighederne, sendes hjem. Asyl meddeles altid i første omgang som en tidsbegrænset opholdstilladelse, og hvis forholdene i hjemlandet ændrer sig afgørende, kan opholdstilladelsen inddrages igen, siger han.

Justitsministeren påpeger, at Flygtningenævnet er et uafhængigt organ, hvis beslutning han kun kan tage til efterretning, ligesom det i sidste ende er op til Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet at vurdere, hvem der skal sendes tilbage til deres hjemland.