Behovet for gratis mad har ikke været større i Europa siden Anden Verdenskrig

Krisen rammer nu bredt i Europa, hvor også mennesker med arbejde er afhængige af nødhjælp. Røde Kors støtter fire millioner mennesker med mad

"Jeg mente, at jeg og andre nu vidste så meget, der ikke var registreret i de eksisterende værker, at der var brug for et sådan samlende værk. Og det skulle være så stort, som forfatterne nu gad at skrive det," siger Erik Hansen om de omtrent 1800 siders sprognørderi, der nu er lagt frem for forskningsverdenen.
"Jeg mente, at jeg og andre nu vidste så meget, der ikke var registreret i de eksisterende værker, at der var brug for et sådan samlende værk. Og det skulle være så stort, som forfatterne nu gad at skrive det," siger Erik Hansen om de omtrent 1800 siders sprognørderi, der nu er lagt frem for forskningsverdenen. Foto: Ramon CostaDemotix.

Humanitære organisationer som Røde Kors og Caritas deler nu mere gratis mad ud til Europas befolkninger end på noget andet tidspunkt siden Anden Verdenskrig. Alene Røde Kors understøtter flere end fire millioner mennesker med mad gennem deres suppekøkkener og fødevarepakker. Det viser en rundspørge, som Røde Kors Forbundet har lavet blandt de nationale Røde Kors-selskaber i EU.

Vi har ikke set maduddeling på det her niveau i Europa siden tiden efter Anden Verdenskrig. Det bekymrende er, at det er helt almindelige mennesker, familier og unge i det sydlige Europa, der har problemer med at få det til at hænge sammen, siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors, i en kommentar til rundspørgen.

Déidre de Búrca fra den katolske hjælpeorganisation Caritas Europakontor er enig. Hun er i tæt kontakt med alle Caritas europæiske lokalorganisationer, og de beretter samstemmende, at behovet for fødevarer stiger med alarmerende fart.

LÆS OGSÅ: Sydeuropa minder om Den Tredje Verden

Det er helt korrekt, at vi ikke har oplevet noget lignende siden Anden Verdenskrig. Der kommer hele tiden nye grupper af fattige til, som aldrig har været en del af det sociale system før. Behovet for mad og andre basale varer er utrolig stort, siger Déidre de Búrca.

Talsmand i Røde Kors Forbundet Lasse Nørgaard, der har stået for rundspørgen hos de nationale selskaber, fremhæver, at det er et meget ensartet billede, de enkelte Røde Kors-selskaber tegner af de kriseplagede lande. Der kommer flere fattige, og uligheden stiger, mens middelklassen forsvinder. Værst ramt er de sydeuropæiske lande, hvor ikke blot arbejdsløsheden er tårnhøj, men også lønningerne for dem, der er i arbejde, er faldet så meget, at familierne sidst på måneden må vælge mellem at betale deres elektricitetsregning eller købe mad.

Det er de arbejdende fattige the working poor der kommer flere og flere af. Mennesker, der må hente gratis mad, selvom de tjener penge, siger Lasse Nør-gaard.

Tendensen er mest markant i Spanien, Italien og Grækenland, hvor krisen er værst, men den slår også igennem i en række andre europæiske lande. Blandt andet i Ungarn, hvor Lasse Nørgaard er udstationeret. Her viser de officielle statistikker, at 80 procent af middelklassen ingen opsparing har tilbage. Et andet eksempel er Bulgarien, som for fire år siden ingen fødevareuddeling havde. Nu får 300.000 mennesker hjælp af Røde Kors.

Vi står over for et problem, der rækker langt ud over fødevarehjælpen. Det er selve de europæiske samfund, der ændrer sig i disse år. Konsekvenserne vil præge os i mange år. Det er ikke løst med et økonomisk opsving, forudser Lasse Nørgaard.

Selvom både Røde Kors og Caritas de senere år har uddelt meget mere fødevarehjælp i Europa end normalt, er det ikke noget, der indtil videre har haft betydning for organisationernes internationale arbejde, siger de.

En stor del af den europæiske fødevarehjælp kommer via EU, men ellers er det lokale donationer og indsamlinger, der sikrer det nødvendige. Røde Kors rundspørge viser således, at der samlet set ikke er sket et fald i de internationale bidrag. Spansk Røde Kors gav for eksempel sidste år lige så meget til katastrofer og udviklingsarbejde i Den Tredje Verden som ellers.

I Caritas klarer man det ekstra pres takket være mange frivillige.

Vi har altid arbejdet både i Europa og i de fattige lande. Det et indlysende, at det er sværere at få pengene til at slå til nu, hvor midlerne er små alle steder, men foreløbig går det, fordi tilstrømningen af frivillige er steget, siden krisen satte ind. Så i det mindste kan vi uddele hjælp i Europa meget billigt, siger Déidre de Búrca fra Caritas.