Prøv avisen

Belgisk kritik af aktiv dødshjælp breder sig

Den belgiske lov om aktiv dødshjælp er kommet ud af kontrol. Det er holdningen blandt et voksende antal læger og andre iagttagere. Foto: Jean Francois FREY/PHOTOPQR/L'ALSACE

Selv læger, der praktiserer dødshjælp, kræver evaluering af loven og kritiserer kontrolinstans for at dække over ulovlige tilfælde efter dødshjælp til dement

Den belgiske lov om aktiv dødshjælp er kommet ud af kontrol. Det er holdningen blandt et voksende antal læger og andre iagttagere, der kræver en evaluering af loven og især af Den Nationale Kontrol- og Evalueringskommission, CFCEE, som skal holde øje med, om loven bliver overholdt.

Kommissionen beskyldes for at dække over læger, der har givet dødshjælp i strid med loven og under forhold, der ligner drab eller hjælp til selvmord.

Senest er debatten blusset op, efter at et medlem af kommissionen har smækket med døren i protest mod dens håndtering af en sag om dødshjælp til en dement person. Personen havde ikke selv bedt om dødshjælp, og lægen havde ikke konsulteret en kollega.

”Det er to klare overtrædelser af loven,” skriver neurologen Ludo Vanopdenbosch i en forklaring om sin afgang, som er blevet offentliggjort af nyhedsbureauet AP.

Men kommissionen, der skal kontrollere alle tilfælde af aktiv dødshjælp i Belgien, anmeldte ikke sagen til politiet, som den ellers skal, hvis loven overtrædes.

”Kommissionen varetager ikke sin rolle. Den overtræder loven,” skriver Ludo Vanopdenbosch.

Siden loven trådte i kraft i 2002, har 12.726 mennesker modtaget aktiv dødshjælp i Belgien. Kommissionen har været i tvivl i tre sager, som er blevet sendt videre til myndighederne, men ingen har ført til, at der er blevet rejst sager mod læger for at overtræde loven.

”Kontrolkommissionen lever ikke op til sin rolle, for den frygter, at lægerne ikke længere vil praktisere dødshjælp, hvis de er bange for at blive dømt. Dens arbejde er styret af et ideologisk forsvar for dødshjælp,” siger Carine Brochier, direktør for Institut for Bioetik, en privat belgisk organisation, der er kritisk over for aktiv dødshjælp.

De problematiske sager gælder især patienter med psy-kiske lidelser eller med såkaldte polylidelser og mange forskellige smerter, som ikke hver for sig er uudholdelige, men som samlet set betyder, at patienterne føler så stor en psykisk belastning, at de ikke længere har lyst til at leve. Den belgiske lov tillader dødshjælp i tilfælde af uudholdelig smerte, både fysisk og psykisk, der ikke kan lindres, og som skyldes en uhelbredelig lidelse, uanset om patienten er i sidste sygdomsfase eller kan leve i adskillige år.

”Vi har set sager, hvor kræftpatienter nægter behandling, hvilket er deres ret som patienter, men samtidig afviser palliativ pleje og i stedet kræver aktiv dødshjælp. Det er i virkeligheden hjælp til selvmord, og det er forbudt,” siger Carine Bro-chier.

Det er her, kritikerne frygter, at Belgien allerede er ude på en glidebane, og selv internt i kontrolkommissionen vokser uenigheden. Kommissionens formand, Wim Distelmans, var for fire måneder siden selv ude med beskyldninger om, at en kendt belgisk psykiater Lieve Thienpont har gennemført aktiv dødshjælp i en række tilfælde, der er i strid med loven.

Og mens en del af de belgiske psykiatere, deriblandt Lieve Thienpont selv, argumenterer for, at patienter med psykiske lidelser skal have adgang til aktiv dødshjælp, vokser bekymringen i standen. Næsten 300 psykiatere og psykologer har sat deres navn på en underskriftindsamling, der ønsker en evaluering af loven.

”Når selv tilhængere af dødshjælp er uenige om den fleksible måde, loven praktiseres på, må det omsider være tilladt at stille spørgsmål,” skriver de.

”Der er en veritabel modstandsbevægelse, der rejser sig i lægelige kredse. Efter 16 år med loven om aktiv dødshjælp er det på høje tid, at vi får en evaluering af loven og den måde, den administreres på af især kontrolkommissionen,” siger Carine Brochier.