Prøv avisen

Bin Ladens opbakning blandt muslimer er faldet drastisk

Egyptisk islamist bærer et billede af den nu afdøde tidligere al Qaeda-leder, Osama bin Laden, ved en demonstration foran den amerikanske ambassade i Cairo.Antallet af bin Laden-tilhængere har i en årrække været drastisk faldende, hvilket nye data fra en spørgeundersøgelse foretaget i månederne op til hans død, endnu engang kan bekræfte. Foto: .

Muslimers opbakning til den nu dræbte terrorleder Osama bin Laden er faldet markant gennem de seneste år, viser opgørelse. Stærkest stod bin Laden i de palæstinensiske områder, mens især libanesere har vendt ham ryggen

Over årene er al Qaeda-lederens popularitet faldet drastisk. Det viser en undersøgelse foretaget blandt en række muslimske lande verden over. Nyligt offentliggjorte tal viser et markant fald i antallet af tilhængere af den nu afdøde terrorleder, Osama bin Laden.

Blandt de seks adspurgte lande fandt man størst opbakning til bin Laden i de palæstinensiske områder. Her havde bin Laden opbakning fra 32% af de adspurgte, mens opbakningen var lavere i de resterende fem lande.

LÆS OGSÅ: Osama bin Laden er væk, men doktrinen om hellig krig lever videre

Kun et beskedent antal muslimer i Indonesien, Egypten og Jordan udtrykte tillid til bin Laden, mens han næsten ingen opbakning har blandt tyrkiske (3%) og libanesiske muslimer (1%).

Siden 2003 er andelen af muslimer, der giver udtryk for at have tillid til ham, faldet med 38 procentpoint i de palæstinensiske områder og 33 procentpoint i Indonesien.

Den mest markante nedgang finder man i Jordan. Her svarede kun 13%, at de havde tillid til bin Ladens evner til at handle rigtigt som leder, hvorimod hele 56% støttede ham tilbage i 2003. Særligt dramatisk var faldet af jordanske tilhængere i 2006, efter al Qaeda havde foretaget en række selvmordsangreb i hovedstaden Amman.

I Pakistan faldt tilliden til bin Laden fra 52% i 2005 til blot 18% i sidste års undersøgelse. De nye data fra 2011 er endnu ikke tilgængelige.

Undersøgelsen er foretaget af Pew Research Center, et uafhængigt forskningscenter der undersøger holdninger til forskellige politiske og offentlige anliggender.

Også den generelle holdning til terrorgruppen al Qaeda er overvejende negativ i den muslimske verden. Resultaterne viser en nogenlunde uforandret holdning til terrornetværket blandt muslimer, dog med undtagelse af Jordan, hvor antallet af al Qaeda tilhængere er halveret siden sidste års undersøgelse.